Historici.nl

Gepubliceerd op 20-07-2016

NWO stimuleert optimale toegang tot onderzoeksdata

Bij goed onderzoek hoort een verantwoorde omgang met onderzoeksgegevens. Toegang tot ruwe onderzoeksdata is onder andere van belang voor vervolgonderzoek, replicatieonderzoek en integriteitsonderzoek. Daarom bevatten alle ‘calls for proposals’ die NWO na 1 oktober 2016 openstelt een datamanagementprotocol. Daarin vraagt NWO alle onderzoekers die financiering aanvragen om vooraf na te denken over relevante data die hun onderzoek oplevert en hoe zij die kunnen delen met andere onderzoekers. Van gehonoreerde onderzoekers vraagt NWO dat zij een concreet plan maken om hun data op te slaan en herbruikbaar te maken.

Eerst paragraaf, dan plan
Elke ‘call for proposals’ die NWO na 1 oktober openstelt bevat een datamanagementparagraaf. Het invullen van deze paragraaf wordt een verplicht onderdeel van de aanvraag, maar is geen criterium voor het krijgen van financiering. In de dataparagraaf vraagt NWO de aanvragende onderzoeker om vier korte vragen te beantwoorden. De vragen gaan over welke relevante data bij het onderzoek gegenereerd zullen worden en hoe de onderzoeker deze duurzaam kan opslaan en toegankelijk kan maken voor hergebruik.

Na honorering van een onderzoeksproject gaat NWO de onderzoeker vragen om een concreet datamanagementplan op te stellen. Het dataplan kan gedurende het onderzoek bijgesteld worden. Pas na goedkeuring van het plan kent NWO de financiering toe. Aan het eind van een onderzoeksproject zal NWO controleren of het plan naar behoren gevolgd is en of relevante data inderdaad duurzaam opgeslagen en openbaar toegankelijk zijn. Eventuele kosten voor het opslaan van data zijn subsidiabel.

Pilot
In 2015 heeft NWO een succesvolle pilot uitgevoerd met het datamanagementprotocol bij een aantal financieringsrondes, waaronder Vici. Hieruit bleek dat onderzoekers geen problemen ondervinden met het opleveren van een datamanagementplan. Op basis van de positieve ervaringen met deze pilot heeft NWO besloten het datamanagementprotocol nu in alle financieringsinstrumenten in te voeren.

Via NWO.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.