Historici.nl

Gepubliceerd op 11-01-2011

NWO subsidie voor onderzoek naar de wortels van het poldermodel

Het Huygens ING heeft samen met de Universiteit Utrecht een subsidie van NWO verworven in de ronde Vrije Competitie Geesteswetenschappen. De titel van het project is: ‘In search of the poldermodel. Participation and representation in Dutch waterboards in the pre-democratic era’ en zal lopen van 2011 tot 2016.

Het project wil onderzoeken wat nu precies waar is van de historisch wortels van het poldermodel en zal daartoe de bestuurscultuur van de waterschappen in de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd bestuderen. Het onderzoek wordt geplaatst in het veel grotere debat over de functie van corporatieve instellingen in het creëren van een welvarende samenleving.

De Nederlandse waterschappen worden gebruikt als een micro laboratorium om te zien of het waterbeheer inderdaad gunstig beïnvloed werd door grotere betrokkenheid van de belanghebbenden. Daartoe worden vergelijkingen gemaakt met het waterbeheer elders in het Noordzeegebied (Vlaanderen, Duitsland en Engeland).

De aanvraag is gedaan door Maarten Prak (UU), met als mede-aanvragers Petra van Dam (VU) en Peter Sigmond (ING). Het projectvoorstel is ontwikkeld door Milja van Tielhof, onderzoeksleider bij het Huygens ING. Er zal een AIO worden aangesteld bij de Universiteit Utrecht en een postdoc bij het ING. Milja van Tielhof, Maarten Prak en Petra van Dam zullen de synthese schrijven.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.