Historici.nl

Gepubliceerd op 04-07-2012

NWO Vidi-subsidie voor onderzoek gezinsarbeid in Nederland en Nederlands-Indië

IISG-onderzoeker Elise van Nederveen Meerkerk heeft van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een subsidie van € 800.000,- ontvangen voor het onderzoeksproject ‘Industriousness in an imperial economy: Interactions of households’ work patterns, time allocation and consumption in the Netherlands and the Netherlands-Indies, 1815-1940’.

Het onderzoek gaat over de ontwikkeling van gezinsarbeid in Nederland en Nederlands-Indië in de periode 1815-1940. In dit tijdvak veranderde de verdeling van het werk dat mannen, vrouwen en kinderen deden sterk, zowel in Nederland als in Nederlands-Indië. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze ontwikkelingen uiteen liepen, welke rol consumptie en de verdeling van arbeid binnen het gezin speelden, en welke invloed de koloniale banden op al deze veranderingen hadden in beide regio’s. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat koloniale relaties niet alleen invloed hadden op de arbeidsverhoudingen in de kolonie, maar ook op die in het moederland. De komende vijf jaar zullen drie onderzoekers in dit project werkzaam zijn.

Oratie Frans van Poppel
Door Redactie Historici.nl
Nieuws: Leo Lucassen nieuwe directeur onderzoek IISG
Door Redactie Historici.nl
Prestigieuze Duitse Prijs voor Marcel van der Linden
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.