Historici.nl

Gepubliceerd op 03-04-2012

Onderzoek geschiedenis duurzaam Nederland

De TU Eindhoven start met een vijf jaar durend onderzoeksprogramma naar de geschiedenis van duurzaam Nederland vanaf 1850. Daarbij staat de vraag centraal of vroegere generaties er beter voor stonden dan de huidige. NWO heeft voor dit project 770.000 euro beschikbaar gesteld.

‘Kwetsbaar Nederland, toen en nu – dat is wat we in kaart gaan brengen’, aldus projectleider prof. dr. ir. Harry Lintsen. Onlangs werd de voorstudie voor dit onderzoeksproject afgerond. Mede op basis hiervan heeft NWO het onderzoek naar de geschiedenis van duurzaam Nederland gehonoreerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de TU Eindhoven in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen het project gaan twee promovendi aan de slag.

Lees verder op www.tue.nl

Lees ook het interview met Lintsen in De Limburger.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.