Historici.nl

Gepubliceerd op 03-11-2017

Onderzoekcoördinator

Deadline 9 november 2017

Bij de faculteit Geesteswetenschappen werken gedreven en initiatiefrijke medewerkers die graag meedenken met de organisatie. Zij zijn werkzaam in onderwijs en/of onderzoek of bedrijfsvoering. De kernwaarden binnen de bedrijfsvoering zijn: vertrouwen, eigenaarschap, veranderbereidheid en toekomstbestendigheid.

De keten Studentzaken, Onderwijs en Onderzoek (SO&O) vormt de spil van de bestuurlijke en praktische processen binnen de faculteit Geesteswetenschappen. De beleidsgroep verzorgt de logistieke, beleidsmatige en uitvoerende ondersteuning aan alle organisatieonderdelen. De onderwijssecretariaten, onderwijs- en onderzoekcoördinatoren en studieadviseurs bieden praktische, administratieve en inhoudelijke ondersteuning aan het onderwijs en onderzoek van de faculteit.

Lees meer.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.