Historici.nl

Gepubliceerd op 18-01-2024

Onderzoeker (historicus) – ARQ

Wij zijn op korte termijn opzoek naar een bevlogen collega voor de functie van Onderzoeker voor het project: “Overzichtswerk verzet ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Nederland”, voor ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld voor 32-36 uur per week (0,89 – 1 fte).

Ook al is Nederland haast tachtig jaar geleden bevrijd, de Nederlandse samenleving heeft nog dagelijks te maken met de gevolgen van oorlog en geweld. De Tweede Wereldoorlog werkt soms nog steeds door in de levens van de direct betrokkenen en hun (klein)kinderen. We zien daarnaast beelden van oorlog en verwoesting op tv of online, Nederlandse soldaten nemen deel aan militaire missies in het buitenland en we ontvangen als samenleving vluchtelingen uit brandhaarden over de hele wereld.

Er is veel kennis opgedaan over de Tweede Wereldoorlog en de psychosociale gevolgen voor de Nederlandse samenleving. ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld vergroot het bewustzijn hierover bij onder meer zorgorganisaties, overheidsinstellingen en musea en vertaalt deze kennis naar hedendaagse vraagstukken. Een multidisciplinair team van onderzoekers (onder andere historici en psychologen) doet onderzoek naar actuele vraagstukken die samenhangen met de herinnering, herdenking en verwerking van oorlog, vervolging en geweld. De resultaten van het onderzoek worden omgezet in concrete beleidsaanbevelingen, wetenschappelijke artikelen, publicaties en publieksprojecten.

Details onderzoek
De historicus wordt gevraagd om een overzichtswerk van de geschiedenis van het verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog samen te stellen  door reeds gepubliceerd onderzoek naar verzet in Nederland tegen de Duitse bezetter te bundelen. Dit overzichtswerk moet op basis van de actuele stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp onder andere inzicht geven in de omvang, de aard, de verschillende vormen en de ontwikkeling van het verzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook de motivatie om zich bij het verzet aan te sluiten alsmede onderbelichte thema’s, zoals de rol van vrouwen en minderheden, zal daarin worden meegenomen.

Een dergelijk overzicht ontbreekt nog en kan context en verdieping bieden bij discussies over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het moet een representatief, toegankelijk naslagwerk worden dat ook (online) toegankelijk is. De doelgroep van het overzichtswerk bestaat uit journalisten, algemeen geïnteresseerden, nazaten van oorlogsgetroffenen en historici.

Het overzichtswerk wordt in opdracht van Stichting 1940-1945 uitgevoerd. Stichting 1940-1945 is tijdens de Tweede Wereldoorlog opgericht en verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger- oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945. Lees hier meer over de stichting.

Wat ga je doen?
De aangestelde onderzoeker is in eerste instantie verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van een verkenning van de wetenschappelijke literatuur voor het overzichtswerk. Dit gebeurt onder supervisie van een senior onderzoeker van het team van het ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De verkenning zal een schets geven van de inhoud, de structuur en de vorm van het overzichtswerk. Bij goed functioneren en bij groen licht van opdrachtgever, volgt de uitwerking van de verkenning tot het overzichtswerk gedurende 2,5 jaar.

Wat bieden wij jou?

 • een aanstelling voor de duur van 6 maanden, met de mogelijkheid op een verlenging van het contract voor 2,5 jaar;
 • je krijgt op basis van 36 uur een salaris dat ligt tussen de € 3.541,- en de € 5.335,- bruto per maand (conform FWG 60 van de CAO GGZ);
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, balansbudget, levensfasebudget uren, collectieve pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, jaarlijks 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering;
 • er is een eventuele mogelijkheid tot een freelance contract;
 • starten: 18 maart 2024.

Wat breng je mee? 

 • academisch werk- en denkniveau (bij voorkeur gepromoveerd);
 • ruime ervaring met het doen van historisch onderzoek;
 • interesse in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog;
 • ervaring of affiniteit met digital storytelling;
 • je werkt autonoom, resultaatgericht, nauwkeurig en hebt doorzettingsvermogen;

Daarnaast heb je

 • zeer goede analytische vaardigheden;
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • goede communicatievaardigheden.

Met je sollicitatiebrief ontvangen wij ook graag twee papers of artikelen.

Wie zijn wij?
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft alle psychotrauma expertise onder één dak en is daarmee uniek in de wereld. Wij bieden preventieve ondersteuning en -advies, doen wetenschappelijk onderzoek naar psychotrauma en geven opleidingen en trainingen. We zorgen voor mensen met psychotraumaklachten door screening, diagnostiek en behandeling. Daarnaast adviseren wij organisaties en overheid over de inrichting van zorg voor getroffenen. Dit doen wij sinds de Tweede Wereldoorlog, met een sterke focus op innovatie; voor heel Nederland maar ook wereldwijd. Bekijk hier ons verhaal.

ARQ wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom, gewaardeerd en thuis voelt. Een inclusieve omgeving waar jij je kan ontwikkelen. We streven naar een zo divers mogelijk medewerkersbestand dat een afspiegeling is van ons werkveld en daarmee van de maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten positief bijdragen aan onze zorg- en dienstverlening.

Enthousiast?
Dan komen wij graag met jou in contact! Reageer vóór 9 februari 2024.

Neem bij vragen contact op met Annelieke Drogendijk (a.drogendijk@arq.org).

Algemene informatie over ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld vind je op www.arq.org.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.