Historici.nl

Gepubliceerd op 26-02-2024

Onderzoeker onderwerpselectie in historisch hoger onderwijs – Tilburg University

Het Tilburg Center of the Learning Sciences is, in samenwerking met University College Tilburg, op zoek naar een gedreven onderzoeker voor het onderzoeksproject: “History in the Making. The Power of Selection in Higher History Education”. Dit onderzoeksproject beoogt de ratio voor historische onderwerpselectie in het hoger onderwijs in kaart te brengen.

Functieomschrijving

Het Tilburg Center of the Learning Sciences (TiCeLS) is een departement binnen de Tilburg School for Humanities and Digital Sciences dat werkt aan een rijke en op basis van wetenschappelijk onderzoek steeds verbeterende onderwijscultuur. TiCeLS verenigt onderzoekers die de ambitie hebben fundamentele inzichten in (academisch) onderwijs te vergaren. Je zult samenwerken met verschillende onderzoekers en promovendi die gepositioneerd zijn bij TiCeLS. Tevens ben je nauw verbonden met University College Tilburg, waar de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs in de praktijk worden gebracht. University College Tilburg biedt een driejarige interdisciplinaire en internationale bachelor Liberal Arts and Sciences aan.

De canon van historische gebeurtenissen ligt onder het vergrootglas. In het academische en publieke debat onderscheiden we een tweetal trends. De eerste trend is een herwaardering van het nationale verleden en een toegenomen interesse voor historische gebeurtenissen dichtbij huis. De recent gepubliceerde Canon van Nederland en Vlaanderen illustreren deze trend. De andere trend stelt het Eurocentrisch denkkader waarmee we geschiedenis bestuderen in vraag en vraagt ruimte om ook niet-Europese en minderhedenperspectieven te integreren in het historisch narratief. Deze trends roepen volgende vragen op voor het academisch onderwijs: “Welke historische onderwerpen komen aan bod in het hoger onderwijs en aan de hand van welke criteria wordt deze selectie gemaakt?”; “Hoe worden deze onderwerpen onderwezen en met welk doel?”.

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die met ons het curriculum induikt op zoek naar antwoorden. Het onderzoek beantwoordt deze vragen door een analyse van syllabi van universitaire vakken en interviews met geschiedenisprofessoren. Als onderzoeker heb je een rol in het opzetten, leiden en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen het omschreven onderzoeksproject. Je geeft een eigen invulling aan het onderzoeksproject en voert dat uit. Je publiceert je bevindingen in internationale wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen, je bezoekt congressen en wordt aangemoedigd om je onderzoek ook voor een breder publiek toegankelijk te maken. Het betreft primair een onderzoeksfunctie, maar inzet in het onderwijs in de bachelor Liberal Arts and Sciences aan University College Tilburg hoort ook bij het takenpakket.

Functie-eisen

We zoeken een enthousiaste collega met volgend profiel:

  • Je hebt een afgeronde master geschiedenis.
  • Je hebt relevante onderzoekservaring in systematisch interviewen en coderen of bent bereid je in deze methodologische vaardigheden te bekwamen.
  • Je hebt interesse voor of ervaring met onderzoek naar (hoger) onderwijs.
  • Je bent gemotiveerd om op een interactieve en inspirerende manier (kleinschalig) onderwijs te verzorgen in de bachelor Liberal Arts and Sciences.
  • Je hebt uitstekende Nederlandse en Engelse communicatieve vaardigheden en kan goed samenwerken.

Wat bieden wij?

  • De mogelijkheid om te werken in een dynamisch, divers, collegiaal en ondersteunend team.
  • De mogelijkheid om historisch onderzoek te doen en te combineren met onderwijstaken in een interdisciplinair en internationaal programma.

Arbeidsvoorwaarden

Succesvolle kandidaten ontvangen een tijdelijk dienstverband voor twee jaar.  Het betreft een functie als onderzoeker in een werktijdomvang van minimaal 0,8 fte tot 1,0 fte per week.

Het brutosalaris varieert tussen minimaal €2.960,- en maximaal €5.090,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Onderzoeker 4 en salarisschaal 10 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Tilburg University bevordert actief gelijke en transparante salarissen tussen mannen en vrouwen door het strikt toepassen van vooraf vastgestelde parameters op basis van de ervaring van de kandidaat. Werknemers die uit het buitenland worden aangeworven kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Dit betekent dat 30% van het salaris wordt betaald als een belastingvrije vergoeding.

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 328 verlofuren per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkeling. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei faciliteiten en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Tilburg University bevordert diversiteit en inclusie; daarom voeren we een actief beleid voor inclusieve teams waar diverse talenten kunnen floreren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Onderzoek en onderwijs aan de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) heeft een unieke focus op de mens in de context van de globaliserende digitale samenleving, op de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en interactieve technologieën, op de impact ervan op communicatie, cultuur en maatschappij, en op morele en existentiële uitdagingen die zich voordoen. De School of Humanities and Digital Sciences bestaat uit vier departementen: Communicatie en Cognitie, Cognitieve en Kunstmatige Intelligentie, Cultuurstudies en Filosofie; verschillende onderzoeksinstituten en een faculteitsbureau. Ook het University College Tilburg is onderdeel van de School. Jaarlijks starten ongeveer 275 studenten met een Bachelor- of (Pre)Masteropleiding. De School telt ongeveer 2000 studenten en 250 medewerkers.

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Additionele informatie

Meer informatie over de inhoud van de functie kan worden verkregen via de projectleider, dr. Tessa Leesen: t.g.leesen@tilburguniversity.edu.

Naar de vacature van Tilburg University. 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.