Historici.nl

Gepubliceerd op 30-10-2012

Onderzoekgids over de archieven van de ministeries 1813-1940 online op Historici.nl

In 2004 verscheen in de reeks ING-Onderzoekgidsen de ‘Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940’, geredigeerd door F.J.M. Otten, oud-rijksarchivaris bij de Rijksarchiefdienst. Deze is nu online raadpleegbaar op Historici.nl.

De in 2004 verschenen Gids 1813-1940 is destijds tot stand gekomen in samenwerking tussen het ING en het Nationaal Archief, dat de beschreven archieven beheert. In de gids wordt over elk ministerie of college dezelfde standaardinformatie opgenomen, namelijk over de geschiedenis van de organisatie, de ontwikkeling van het takenpakket, de wijze van de archiefvorming en de eigentijdse door de administratie zelf gevormde toegangen, de gedrukte bronnen en de belangrijkste institutionele literatuur. In inleidende hoofdstukken wordt ingegaan op de ontwikkeling van de organisatie van de centrale overheid en van de registratuur van de rijksadministratie. Ook bevat de gids een lijst met definities van archivistische termen, een overzicht van beleidsterreinen en schema’s van de (veelvuldig gewijzigde) departementale indeling.

In de recente jaren zijn door het Nationaal Archief circa 6600 toegangen (archiefinventarissen) op de website GahetNA geplaatst. In de tekst van de Gids 1813-1940 is daarmee al rekening gehouden, door achter elk van de behandelde archieven het toegangsnummer te vermelden. Omdat de gescande tekst de originele opmaak van het boek weergeeft, was het niet mogelijk deze toegangsnummers te linken aan de website GahetNA. Door het Huygens ING is er daarom voor gekozen de Uitgebreide inhoudsopgave te voorzien van de benamingen van de in elk hoofdstuk beschreven archieven, gevolgd door het toegangsnummer. Door op dit toegangsnummer te klikken komt de onderzoeker op de website van GahetNA en wel op de openingspagina van de gedigitaliseerde toegang. Door vervolgens op de regel ‘Beschrijving van het archief’ te klikken, krijgt men een (globaal gehouden) tekst met een samenvatting van de inhoud van het archief, aan de hand waarvan de gebruiker kan nagaan of het zinvol is verder te zoeken in de toegang zelf.

De onderzoeker kan zijn zoektocht naar een bepaald onderwerp ook beginnen in de index of door in het zoek-scherm een zelf gekozen zoekterm in te typen.

 In het kader van het project Retrodigitalisering worden door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis niet alleen de in het verleden gepubliceerde bronnenuitgaven (zoals de reeks Rijks Geschiedkundige Publicatiën) gedigitaliseerd, maar ook de Broncommentaren en Onderzoeksgidsen.

De digitalisering is gerealiseerd door Flora Gutierrez Rojas, Manuel Gutierrez Rojas en Ineke Huysman, allen medewerkers van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

In 2004 verscheen in de reeks ING-Onderzoekgidsen de ‘Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940’, geredigeerd door F.J.M. Otten, oud-rijksarchivaris bij de Rijksarchiefdienst. Deze is nu online raadpleegbaar op Historici.nl.

De in 2004 verschenen Gids 1813-1940 is destijds tot stand gekomen in samenwerking tussen het ING en het Nationaal Archief, dat de beschreven archieven beheert. In de gids wordt over elk ministerie of college dezelfde standaardinformatie opgenomen, namelijk over de geschiedenis van de organisatie, de ontwikkeling van het takenpakket, de wijze van de archiefvorming en de eigentijdse door de administratie zelf gevormde toegangen, de gedrukte bronnen en de belangrijkste institutionele literatuur. In inleidende hoofdstukken wordt ingegaan op de ontwikkeling van de organisatie van de centrale overheid en van de registratuur van de rijksadministratie. Ook bevat de gids een lijst met definities van archivistische termen, een overzicht van beleidsterreinen en schema’s van de (veelvuldig gewijzigde) departementale indeling.

In de recente jaren zijn door het Nationaal Archief circa 6600 toegangen (archiefinventarissen) op de website GahetNA geplaatst. In de tekst van de Gids 1813-1940 is daarmee al rekening gehouden, door achter elk van de behandelde archieven het toegangsnummer te vermelden. Omdat de gescande tekst de originele opmaak van het boek weergeeft, was het niet mogelijk deze toegangsnummers te linken aan de website GahetNA. Door het Huygens ING is er daarom voor gekozen de Uitgebreide inhoudsopgave te voorzien van de benamingen van de in elk hoofdstuk beschreven archieven, gevolgd door het toegangsnummer. Door op dit toegangsnummer te klikken komt de onderzoeker op de website van GahetNA en wel op de openingspagina van de gedigitaliseerde toegang. Door vervolgens op de regel ‘Beschrijving van het archief’ te klikken, krijgt men een (globaal gehouden) tekst met een samenvatting van de inhoud van het archief, aan de hand waarvan de gebruiker kan nagaan of het zinvol is verder te zoeken in de toegang zelf.

De onderzoeker kan zijn zoektocht naar een bepaald onderwerp ook beginnen in de index of door in het zoek-scherm een zelf gekozen zoekterm in te typen.

 In het kader van het project Retrodigitalisering worden door het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis niet alleen de in het verleden gepubliceerde bronnenuitgaven (zoals de reeks Rijks Geschiedkundige Publicatiën) gedigitaliseerd, maar ook de Broncommentaren en Onderzoeksgidsen.

De digitalisering is gerealiseerd door Flora Gutierrez Rojas, Manuel Gutierrez Rojas en Ineke Huysman, allen medewerkers van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Ga naar de ‘Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940’

– See more at: http://www.historici.nl/Nieuws/Actueel/archieven_ministeries#sthash.v3hhPMqZ.dpuf

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.