Historici.nl

Gepubliceerd op 29-01-2015

Onderzoeksbeurs: Het Johan Huizinga Fellowship voor historisch onderzoek – Rijksmuseum

Als nieuw onderdeel van het Rijksmuseum Research Fellowship Programme, biedt het Johan Huizinga Fonds de mogelijkheid om historisch onderzoek te doen naar objecten uit de collectie van het Rijksmuseum. Kandidaten wordt gevraagd een onderzoeksvoorstel in te dienen waarin deze voorwerpen als uitgangspunt en bron van informatie worden gebruikt.

Het Johan Huizinga Fellowship staat open voor afgestudeerde Masters, promovendi en gepromoveerde historici. De onderzoeksbeurs wordt jaarlijks uitgereikt en beslaat een bedrag van 16.500 euro bruto voor een periode van 6 maanden. In deze periode moeten de kandidaten hun onderzoek en een manuscript van ca. 15.000 woorden afronden. Bij gebleken kwaliteit wordt deze tekst gepubliceerd in de nieuw op te richten serie Rijksmuseum Studies in History.  

De onderzoekers krijgen toegang tot alle benodigde informatiebronnen in het museum. Het onderzoek staat onder begeleiding van de conservatoren van de afdeling Geschiedenis van het Rijksmuseum.

De vacature staat open tot 15 maart 2015 om 18.00 uur. Sollicitaties moeten online en in het Engels worden ingediend via de website van het Rijksmuseum. Het Johan Huizinga Fellowship zal van start gaan in september 2015.

Voor meer informatie en aanmeldingsformulieren, ga naar www.rijksmuseum.nl/fellowships.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.