Historici.nl

Gepubliceerd op 25-08-2021

Onderzoeksmedewerker bij het NIOD-KNAW

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft het NIOD opdracht verleent tot het verrichten van onderzoek naar het functioneren van de gemeentelijke organisatie in de periode 1930-1950. De aanleiding voor het besluit vormde de discussie over de betrokkenheid van de Gemeentetram bij de deportatie van Joden uit Amsterdam en over de betrokkenheid van de Sociale Dienst bij tewerkstelling van Joodse arbeiders in werkkampen. Voor een goed begrip van de destijds gemaakte keuzes is het van belang om het beleid van deze gemeentelijke diensten in een bredere context te plaatsen. Binnen het onderzoek, dat in september 2020 van start is gegaan, worden de dynamiek van de stad en het gemeentelijk beleid in de periode 1930-1950 dan ook in samenhang bestudeerd.

Het NIOD is daarom op zoek naar een onderzoeksmedewerker t.b.v. onderzoek naar het functioneren van de gemeentelijke organisatie van Amsterdam, 1930-1950.

Functie-informatie

Wij zoeken een onderzoeksmedewerker voor brede ondersteuning bij archiefonderzoek. Je gaat je met name bezighouden met het doornemen en selecteren van voor het onderwerp relevante archieven en collecties, zowel in papieren als digitale vorm. De daaruit verkregen gegevens dienen te worden geanalyseerd, beschreven en toegankelijk gemaakt voor de hoofdonderzoeker. Je bezoekt in teamverband en ook zelfstandig archiefinstellingen in Nederland om daar relevant materiaal te zoeken, transcripties en/of reproducties te (laten) maken en inhoudelijke rapportages op te stellen. Ook ondersteunende organisatorische werkzaamheden voor het onderzoeksproject zijn onderdeel van de functie.

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken wij een ervaren en enthousiaste kandidaat met een afgeronde Master in (contemporaine) geschiedenis, aantoonbare ervaring in archiefonderzoek en kennis van de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945) en van de geschiedenis van Amsterdam in de periode 1930-1950. Je hebt werk- of stage-ervaring bij een onderzoeksinstituut of -project, denkt graag mee over de uitvoering van ons onderzoek, en bent goed in staat om werkzaamheden als hierboven genoemd, zelfstandig uit te voeren. Het is belangrijk dat je flexibel bent en bereid bent op verschillende locaties te werken.

Je hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als de Duitse taal en vindt het prettig om in een assisterende rol met anderen samen te werken. Ervaring of bekendheid met het domein waarbinnen het NIOD zich beweegt is zeker een plus.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling bij de KNAW is voor de duur van half jaar met uitzicht op een verlenging met nog een half jaar.
De startdatum voor de functie is 1 oktober 2021.
Het salaris bedraagt afhankelijk van relevante werkervaring minimaal €2.836,- en maximaal €4.474,- (schaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten) bij een 38-urige werkweek.
De KNAW biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde, zoals 8,3 % eindejaarsuitkering, 8% vakantie-uitkering, een goede pensioenregeling, 6 weken vakantie op jaarbasis en de mogelijkheid om verlofdagen te kopen/verkopen.

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatie (brief met CV) sturen t.a.v. Busra Saglam.

Additionele informatie

Informatie is verkrijgbaar bij Jeroen Kemperman (Onderzoeker NIOD), e-mail: J.Kemperman@niod.knaw.nl.
Meer informatie over het NIOD kun je vinden op www.niod.nl.

Diversiteit & Inclusie
De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.