Historici.nl

Gepubliceerd op 24-06-2014

Onvoldoende voor 26 universitaire opleidingen geesteswetenschappen

26 van de 212 universitaire opleidingen in de geesteswetenschappen hebben van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een onvoldoende gekregen. Het gaat om opleidingen in zowel de bachelor- als de masterfase. De verantwoordelijke instellingen hebben 2 jaar om de kwaliteit te verbeteren.

Lees verder op nrc.nl en nvao.net.

Hoe kan dit?

De hamvraag is: zijn de alfastudie’s nu zoveel slechter gaan presteren? Maar het antwoord daarop is eigenlijk niet te geven. De NVAO is namelijk sinds 2011 anders gaan controleren. Vroeger werden studies op ruim vijftig criteria gecheckt en meteen definitief goed-of afgekeurd. Tegenwoordig gelden maar drie graadmeters: beoogde eindkwalificaties; onderwijsleeromgeving; en toetsing en gerealiseerde eindskwalificaties. Is een vand e drie onvoldoende, dan volgt geen genadeklap, amar krijgt de opleiding twee jaar tijd om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren.

Lees hier het volledige artikel De alfa’s falen. Maar het onderzoek ook. (NRC Handesblad, 25-06-2014).

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.