Historici.nl

Gepubliceerd op 29-05-2013

Oorkondenboek Holland en Zeeland Online

Voor de geschiedenis van Holland en Zeeland tot in de veertiende eeuw vormen oorkonden voor vele zaken de enige beschikbare bron. Het materiaal ligt verspreid over ruim 200 archieven in binnen- en buitenland, vaak in archiefbestanden die niet nader toegankelijk zijn gemaakt.

Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299[/caption]De doelstelling van het Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 was dit complex van bronnen te ontsluiten ten behoeve van het historisch, taalkundig en naamkundig onderzoek. Het project is destijds gestart onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en 2001 voortgezet door het Huygens ING. Er zijn vier delen verschenen in een uitgave van de KNAW. Het vijfde deel alsmede de cumulatieve index op alle verschenen delen zijn uitgaven van het Huygens ING.

Deze vijf delen alsmede de cumulatieve index zijn nu digitaal raadpleegbaar via http://www.historici.nl/retroboeken/ohz/

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.