Historici.nl

Gepubliceerd op 01-03-2016

Opgravingen: een blog over interdisciplinaire netwerken rond 1900

In de decennia rond 1900 volgden wetenschappelijke innovaties, artistieke stromingen, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen elkaar razendsnel op, ook in Nederland. Interdisciplinaire netwerken speelden bij de verspreiding van de nieuwe ideeën en idealen een cruciale rol. Enkele van die netwerken worden ontsloten in de online editieBrieven en Correspondenten rond 1900 van Annemarie Kets. Deze uitgave met ruim 5.500 brieven van 450 correspondenten is een onuitputtelijke bron van informatie voor onderzoekers uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines. In het blogOpgravingen  brengt Annemarie Kets, samen met gastbloggers, in de komende maanden alvast enkele schatten uit deze Fundgrube aan het licht. Eind 2016 publiceert het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis de online editie Brieven en Correspondenten rond 1900.

In de eerste aflevering van Opgravingen staat de beeldend kunstenaar Willem Witsen centraal. Hij vertegenwoordigde de Nederlandse kunst tijdens de Panama-Pacific International Exposition (San Francisco, 1915). Was hij daar wel de juiste man voor? Zelf dacht hij van niet, maar zijn brieven laten zien dat hij een strategisch en effectief opererend netwerker kon zijn.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.