Historici.nl

Gepubliceerd op 16-09-2014

Opinie: ‘Prinsjesdag is onderdanige vertoning’

Prinsjesdag bestaat straks 200 jaar en heet het ‘feest van de democratie’. Maar waar blijft dan het parlement, vraagt Henk te Velde zich af.

In 1814 heette de latere koning Willem I nog ‘soeverein vorst’ maar hij opende op 2 mei al wel voor het eerst de nieuwe Staten-Generaal. Er was toen nog maar één Kamer met 55 leden die bijeenkwamen in de Trêveszaal. Willem hield een toespraak over de toestand van het land en de wensen voor de toekomst, eigenlijk de eerste Troonrede.

Veel is sindsdien veranderd in het Nederlandse politieke leven, maar de dag is nog steeds een belangrijke gebeurtenis. Die wordt wel het ‘feest van de democratie’ en een ‘ontmoeting’ tussen vorst en volksvertegenwoordiging genoemd, maar wordt de democratie er eigenlijk wel gevierd? Op de enige feestdag van de politiek in Nederland gaat alle aandacht uit naar de koning en de regering. Terwijl de dag tot enkele decennia geleden gold als de jaarlijkse opening van de Staten-Generaal, zit die Staten-Generaal die dag er als passief publiek bij dat zich slechts door de keuze van hoofddeksel kan onderscheiden – en dat geldt dan nog alleen voor de dames.

Lees hier verder.

Dit opinie-artikel verscheen op 15 september 2014 in de NRC.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.