Historici.nl

Gepubliceerd op 17-10-2014

Oproep aan jonge historici Geschiedenistalent gezocht! Verlengde deadline: 1 maart 2015

Het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap biedt jonge historici een landelijk podium voor wetenschappelijk debat. Met deze call vragen wij van jullie – promovendi en researchmasterstudenten geschiedenis – een voorstel voor jullie ideale symposium. Jullie onderwerp kan discipline-overschrijdend zijn, draagt bij aan het Nederlandse historiografische debat en spreekt een breed publiek van vakgenoten aan.

Deze mogelijkheid om op academisch en interuniversitair niveau mee de agenda te bepalen heeft in het recente verleden mooie studiedagen opgeleverd. Van negentiende eeuwse kunstgeschiedenis op locatie in het Rijksmuseum, tot een studiedag over opportunisme in de politiek, van nieuwe benaderingen van de koloniale geschiedenis tot een expertmeeting met de internationale mensenrechtenexpert Samuel Moyn; jullie bepalen zèlf waar geschiedenis over zou moeten gaan.

Welke sprekers mogen niet ontbreken? Wat zou je willen bijdragen aan de wetenschap? Met welke andere (jonge) historici wilde je altijd al eens graag samenwerken?

Het KNHG assisteert financieel, organisatorisch en adviseert jullie bij de inhoudelijke voorbereiding van het symposium. De deadline voor voorstellen van 1-2 pagina’s is 1 maart 2015. Stuur ze naar info@knhg.nl.

Het bestuur van het KNHG selecteert de interessantste voorstellen en maakt de uitslag bekend voor 1 april 2015. Daarna worden concrete afspraken gemaakt met de kandidaten.

Inlichtingen bij dr. Leonie de Goei.

 

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.