Historici.nl

Gepubliceerd op 15-11-2023

Oproep Elise Mathilde Essayprijs 2024

Oproep Elise Mathilde Essayprijs 2024

voor het beste historische essay over Ongedisciplineerde Geschiedenis
uit te reiken tijdens de Historicidagen 2024 te Maastricht

In 2024 wordt de Elise Mathilde Essayprijs voor de vijfde keer uitgeloofd. Ditmaal voor de tweede keer voor een essay op het gebied van de geschiedwetenschap geschreven door een historicus die aan het begin van zijn of haar carrière staat (ongeacht leeftijd). De winnende inzending wordt beloond met een oorkonde en een geldbedrag van € 5.000. Het essay wordt bovendien uitgereikt tijdens de Historicidagen 2024 in Maastricht én verzonden met het septembernummer van het historisch wetenschappelijk tijdschrift BMGN-LCHR. Tevens wordt de winnende inzending gepubliceerd op de websites van de organisatoren van de prijs.

Het overkoepelende thema van de Elise Mathilde Essayprijs is ‘de eigen natie in kosmopolitisch perspectief’. De in Nederlands proza geschreven inzending, die maximaal 5.000 woorden mag omvatten, moet aanhaken bij het thema van de Historicidagen 2024 Ongedisciplineerde Geschiedenis. De inzending mag niet eerder gepubliceerd zijn en moet vlot geschreven, overtuigend én goed onderbouwd zijn. Uw inzending is uiterlijk 1 februari 2024 welkom. Inzending van het essay kan aan de secretaris van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde via mnl@library.leidenuniv.nl. De secretaris anonimiseert de inzendingen en verstrekt ze in deze vorm aan de juryleden.

De jury bestaat uit Nadia Bouras, Joep Leerssen, en Vamba Sherif namens het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en Djoeke van Netten en Arjan Nobel namens de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.

Over de Elise Mathilde Essayprijs
De Elise Mathilde Essayprijs is genoemd naar Elise Mathilde van Beuningen (1890-1941) die haar vermogen naliet aan de door haar opgerichte Stichting Elise Mathilde Fonds. De essayprijs is een initiatief van de Stichting in samenwerking met de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, het Genootschap Onze Taal en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG). Beurtelings staan de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis centraal. In 2021 won historicus Adriaan Duiveman de prijs met zijn essay Vloeibare Grenzen.

Over de Historicidagen
De Historicidagen zijn een tweejaarlijks terugkerende ontmoeting in de ruimste zin van het woord. Het doel van de Historicidagen is de diversiteit en dynamiek van de (kunst)historische praktijk te tonen, inspiratie te bieden en samenwerking te bevorderen. De Historicidagen verbinden allen die beroepsmatig met het verleden bezig zijn: docenten, studenten, medewerkers van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen, zelfstandig ondernemers, onderzoekers en andere (kunst)historische professionals. De Historicidagen 2024 vinden in Maastricht plaats op 22 – 24 augustus.

Thema van deze vierde editie is Ongedisciplineerde Geschiedenis waarbij de nadruk ligt op het bevragen van de grenzen van het vakgebied. Meer dan interdisciplinair of transdisciplinair heeft het woord ongedisciplineerd een rebelse insteek. Het suggereert breken met conventies, out-of-the-box-denken en tegendraadse praktijken. Het roept ons op om onze geschiedenispraktijk anders aan te pakken en de dialoog aan te gaan met andere disciplines. Want wat kenmerkt een discipline, wat geeft er samenhang aan, wat ligt erbuiten? Hoe ziet de geschiedenispraktijk van de toekomst eruit en wie zijn daarbij betrokken?

Over het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG)
Het KNHG is de beroepsvereniging van historici in Nederland. Als beroepsverenigingen speelt het KNHG een belangrijke rol in de professionalisering van de beroepsgroep. Het genootschap behartigt de belangen van de beroepsgroep door zich in te zetten voor de beroepsontwikkeling en arbeidsmarktperspectieven van historici, de professionalisering en positionering van de historicus, voor het maatschappelijk belang van geschiedenis en ijvert voor de toegankelijkheid van bronnen.
Het KNHG adviseert op het gebied van beleid en organiseert congressen en workshops voor de beroepsgroep. Hiertoe werkt het genootschap nauw samen met hogescholen, universiteiten en opleidings- en kennisinstituten.

Elise Mathilde Essay Prijs 2021 voor het beste historische essay
Door Redactie Historici.nl
Oproep tot bijdragen Historicidagen 2024
Door Redactie Historici.nl
Nieuw: KOG-scriptieprijs
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.