Historici.nl

Gepubliceerd op 08-01-2019

Oproep Tresoar Fellow 2019

Tresoar en de Vrienden van Tresoar stimuleert een nieuwe generatie onderzoekers van de Friese geschiedenis, literatuur, cultuur en/of letterkunde. Gezamenlijk hebben zij het Tresoar Fellowship ingesteld. Ieder jaar wordt een stipendium beschikbaar gesteld aan een jonge academicus uit binnen- of buitenland. Hiermee kan een innovatief onderzoeksproject van maximaal drie maanden ondersteund worden. Alle geïnteresseerden voor de 2019-ronde kunnen vanaf nu een voorstel indienen.

English text.

Voorwaarden

 • De Tresoar Fellow is een afgestudeerde academicus behorend tot een nieuwe generatie onderzoekers (dat wil zeggen afgestudeerd na 1 januari 2008).
 • Van de Fellow wordt verwacht dat hij/zij vernieuwend onderzoek doet naar een (deel)onderwerp uit een van de hoofdthema’s van Tresoar (zie hieronder) en daarbij actief gebruik maakt van de collectie van Tresoar.
 • De Fellow geeft een publiekslezing.
 • De Fellow publiceert een artikel over de resultaten van het onderzoek in een van de drie Friese wetenschappelijke tijdschriften: It Beaken, Us Wurk of De Vrije Fries.

Hoofdthema’s

Tresoar ontwikkelt zijn collectie vanuit een aantal hoofdthema’s.

 1. Friese geschiedenis
 2. Friese literatuur
 3. Friese cultuur
 4. Friese letterkunde

Het onderwerp van de Fellow sluit bij één van de bovenstaande thema’s aan. Tresoar en de Vrienden van Tresoar kunnen een voorkeur voor één van de thema’s uitspreken.

Stipendium

Tresoar en de Vrienden van Tresoar dragen zorg voor reis- en verblijfskosten en leveren een bijdrage aan de salariskosten van de geselecteerde Fellow. Het totaalbedrag waar de Fellow aanspraak op kan maken is maximaal € 10.000.

Voorstel

Kandidaten voor de Fellow wordt gevraagd een eigen voorstel in te dienen, waarbij de relevantie voor een van genoemde hoofdthema’s duidelijk onderbouwd moet zijn. Een commissie samengesteld door de beide financiers zal uit de ingezonden voorstellen een keuze maken.

Vergoeding en  faciliteiten

Voorstellen voor de Tresoar Fellow 2019 kunnen tot 1 april 2019 worden ingediend. Het totaalbedrag van het stipendium is maximaal € 10.000 (inclusief reis- en verblijfskosten).

 • Het stipendium wordt aan de kandidaat persoonlijk verstrekt.
 • De vergoeding kan zowel aan de Fellow als aan zijn/haar werkgever worden uitbetaald.
 • Kandidaten van alle disciplines en nationaliteiten zijn welkom.
 • Tresoar stelt tijdens normale kantooruren desgewenst een flexplek ter beschikking en biedt onderzoeksfaciliteiten in archieven.
 • Vanuit Tresoar wordt een begeleider/contactpersoon aangewezen.

Het voorstel

Voorstellen mogen in het Fries, Nederlands of Engels worden opgesteld en moeten voor 1 april 2019 per mail gestuurd worden naar info@tresoar.nl

Het voorstel bevat:

 • een curriculum vitae van de aanvrager
 • een wetenschappelijk onderbouwd voorstel met een omvang van tussen 1.000 en -1.500 woorden
 • een lijst van relevante publicaties van de aanvrager
 • een begin- en einddatum voor het voorgestelde onderzoek en een tijdspad
 • een financiële onderbouwing
 • één referentie uit de academische wereld.

Bij de planning van het project moet de indiener van de aanvraag rekening houden met de volgende verwachtingen ten aanzien van de Tresoar Fellow:

 • Het onderzoek resulteert tenminste in het indienen van een artikel in een van de Friese wetenschappelijke tijdschriften, te weten It Beaken, Us Wurk, of De Vrije Fries
 • Van de Fellow wordt verwacht dat hij/zij zelf zorg draagt voor deze en eventuele andere publicaties van het onderzoek, waarbij vermelding van het Tresoar Fellowship wordt verwacht.
 • Van de Tresoar Fellow wordt verwacht dat hij/zij een openbare lezing in Tresoar geeft.
Oproep Tresoar Fellow 2020
Door Redactie Historici.nl
Oproep Tresoar Fellow 2021
Door Redactie Historici.nl
Tresoar Fellowship
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.