Historici.nl

Gepubliceerd op 24-05-2017

Oproep Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis 2017

De Volkskrant en het IISG zoeken dit jaar weer studenten die een excellente scriptie hebben geschreven over een historisch onderwerp.

Ook studenten van andere studies dan geschiedenis, zijn van harte uitgenodigd mee te dingen naar de prijs.

Het IISG stelt €1500 beschikbaar  voor de winnende scriptie. De Volkskrant plaatst een interview met de winnaar.

Vereisten
In aanmerking komen MA-scripties over een nationaal of internationaal historisch onderwerp die tussen 1 augustus 2016 en 11 september 2017 zijn geschreven en beoordeeld aan een Nederlandse universiteit.

Bij de beoordeling let de jury op scripties die een duidelijk vernieuwend zijn. Denk aan een nieuw onderwerp of aan een vernieuwende aanpak van een al vaker onderzocht onderwerp. Zie de winnaars van vorige jaren.

Praktische eisen

  • De scriptie dient in een digitale en in twee papieren (geprinte)  versies te worden ingestuurd
  • De uiterste inleverdatum is 12 september 2017
  • De scriptie dient vergezeld te gaan van een beknopte aanbeveling van de docent. Deze kan zowel digitaal als op papier worden aangeleverd.
  • De scriptie mag in het Nederlands of Engels geschreven zijn
  • Op de scriptie moeten de contactgegevens (naam, postadres, emailadres en telefoonnummer) van de student en de docent duidelijk worden vermeld

De prijsuitreiking is begin december 2017 in Amsterdam

Jury

De twee papieren versies kunnen gestuurd worden naar:

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

T.a.v. Jacqueline Rutte
Postbus 2169
1000 CD Amsterdam

De digitale versie kan gemaild worden naar: jacqueline.rutte[at]bb.huc.knaw.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Aukje Lettinga, ale[at]iisg.nl, 020-6685866

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.