Historici.nl

Gepubliceerd op 25-07-2023

Oproep voor posters: jubileumcongres Nederlandse Boekhistorische Vereniging

Schrijf je een paper, scriptie of proefschrift over een boekhistorisch onderwerp? De Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV) nodigt studenten en promovendi van harte uit om een poster over hun onderzoek te presenteren op het jubileumcongres op 23 september 2023 in CODA, Apeldoorn. De NBV viert dan haar 30-jarig bestaan met een congres rond het thema ‘Technologie en transformatie’, ook het thema van het Jaarboek 2023 dat deze dag gepresenteerd wordt.

De boekgeschiedenis in Nederland bloeit en is volop in beweging, en de NBV zet jonge onderzoekers en nieuwe projecten graag in de schijnwerpers. Tijdens de interactieve postersessie kun je met experts en belangstellenden over je onderzoek in gesprek. Je onderwerp hoeft niet aan het congresthema gerelateerd te zijn (maar het mag natuurlijk wel).

Technologie en transformatie

Op het congres reflecteren uiteenlopende sprekers op transformaties in de Nederlandse geschiedenis van het boek en de invloed van technologie vroeger, nu en in de toekomst. Hoe zijn nieuwe technologieën van invloed op het boekhistorische onderzoek, op de vragen die we kunnen beantwoorden en de vragen die we stellen? Welke parallellen zijn er te ontdekken tussen historische en hedendaagse transformaties in leescultuur en mediagebruik? Meer info over het programma vind je op onze website.

Wil je meedoen?

  • Meld je uiterlijk 1 september aan via info@boekgeschiedenis.nl met een titel en korte beschrijving van wat je wilt presenteren.
  • Maak een poster op A1-formaat of bedenk een andere vorm die geschikt is om aan een rondlopend publiek te laten zien.
  • Onkosten mag je declareren bij de NBV tot een max. bedrag van 20 euro.
  • Voor je aanwezigheid op het congres betaal je het gereduceerde studententarief van 12,50 euro.

Klik hier voor meer informatie over de organisatie.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.