Historici.nl

Gepubliceerd op 01-07-2013

Oproep Werkgroep Geschiedenis van Bestuur en Religie

Op 26 juni 2013 is tijdens een bijeenkomst in het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis de Werkgroep Geschiedenis van Bestuur en Religie opgericht. Voor dit initiatief van Fred van Lieburg (Vrije Universiteit) en Joke Roelevink (Huygens ING) heeft zich al een flink aantal historici, kerkhistorici-theologen en juristen gemeld. Maar bijvoorbeeld ook sociologen en bestuurskundigen zijn zeer welkom.  De Werkgroep is diachroon, dus van middeleeuwen tot heden, interconfessioneel en interdisciplinair van karakter. Op de voorgrond staat uitwisseling van kennis en ideeën in het stadium dat een onderzoek nog loopt. Onderwerp is theorie en praktijk van kerkelijk/religieus bestuur en van de houding van overheden of andere instellingen ten opzichte van dergelijke besturen.

De werkgroep hoopt tweemaal per jaar te vergaderen op verschillende plekken in het land. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris, Joke Roelevink (johanna.roelevink@huygens.knaw.nl).

Historici.nl: een nieuwe richting voor historici
Door Redactie Historici.nl
Nieuwe domeinnaam en websites
Door Redactie Historici.nl
Oproep: KNHG-werkgroep Beroepsethiek zoekt naar praktijkvoorbeelden
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.