Historici.nl

Gepubliceerd op 23-10-2011

Oratie Inger Leemans

Vrijdag 28 oktober zal Inger Leemans, benoemd tot hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de Faculteit der Letteren van de VU, haar hoogleraarsambt aanvaarden met het uitspreken van de rede: De beurs als bijenkorf. Naar een natuurwetenschap van economie en samenleving, rond 1700.

In haar oratie laat Leemans zien hoe rond 1700 natuur en economie tot twee zijden van één munt worden. Enerzijds gaat economie een grote rol spelen in het beschrijven en begrijpen van de natuur van het menselijk gedrag en van de werking van de samenleving. Anderzijds worden natuur en natuurwetenschap ingezet om economische processen en economisch handelen te begrijpen. Het grote verschil met nu is dat de economische natuur rond 1700 nog niet ontvolkt is: natuurwetenschap is vooral ook menswetenschap. Men ontwikkelt een ‘natuurwetenschap van de economie’, waarbij de beurs als een bijenkorf geanalyseerd kan worden. Gedreven door winzucht brommen daar de nijvere handelaars en beursspeculanten.

De oratie vindt plaats in de Aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam en begint om 15.45 uur. Voor meer informatie klik hier.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.