Historici.nl

Gepubliceerd op 12-07-2014

Oscar Gelderblom start onderzoeksnetwerk over bedrijfsfinanciering in vroegmodern Europa

Prof. dr. Oscar Gelderblom, hoogleraar Financiële geschiedenis, is een van de zeven wetenschappers aan wie de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een internationaliseringssubsidie heeft toegekend. In het project ‘The Organization of Business in Early Modern Europe’ gaat hij samen met Francesca Trivellato (Yale University) bouwen aan een internationaal netwerk van onderzoekers dat zich bezighoudt met de financiering van bedrijven in niet-geïndustrialiseerde landen.

De onderzoekers zullen diverse internationale workshops organiseren, in Utrecht, New Haven en Pasadena. Ook zullen ze de mogelijkheden onderzoeken voor vergelijkend onderzoek naar de financiering van bedrijven in Europa vóór de Industriële Revolutie.

Het NWO-programma Internationalisering in de geesteswetenschappen stimuleert internationale samenwerking. Het gaat om onderzoeksprojecten waarbinnen steeds een Nederlandse onderzoeksgroep samenwerkt met minimaal twee buitenlandse onderzoeksgroepen. Lees meer over de toekenningen in het NWO-persbericht.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.