Historici.nl

Gepubliceerd op 25-04-2022

Oud archief zoekt jong talent: fellowships voor Brabantse geschiedschrijving

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) start als eerste archief in Nederland met fellowships. Je bent kort geleden afgestudeerd en wilt verder in de wereld van geschiedbeoefening, wetenschap en erfgoed? Een BHIC fellowship biedt jou de kans om tegen een vergoeding voor de duur van maximaal vijf maanden onderzoek te doen in onze collectie, relevante werkervaring op te doen, een netwerk op te bouwen en zo je positie op de arbeidsmarkt te versterken. Bovendien schrijf je mee aan de Brabantse geschiedenis! BHIC zoekt momenteel twee fellows voor september 2022 t/m januari 2023. 

 Wat we bieden

 • een eenmalige beurs van maximaal 5000 euro bruto;
 • de tijd om ongestoord onderzoek te doen en een netwerk op te bouwen;
 • ondersteuning bij toegang tot en gebruik van onze collecties;
 • gebruikmaking van faciliteiten als ‘scannen op verzoek’ en ‘data op verzoek’;
 • intensieve begeleiding in de fase van onderzoek (waaronder geregeld overleg over de voortgang) en presentatie/publicatie.

 

Wat we vragen

 Kandidaten

 • zijn niet langer dan drie jaar geleden afgestudeerd (bachelor of master);
 • hebben ervaring met onderzoek in (digitale) archieven en/of archiefdata;
 • zullen naar verwachting gemiddeld twee dagen per week aan het onderzoek werken (dit gaat in overleg).

Onderzoeksvoorstellen

 • zijn gericht op thema’s uit het verleden van de provincie Noord-Brabant na 1795; sluiten aan bij een van de provinciale verhaallijnen en leunen in belangrijke mate op archieven en collecties van het BHIC;
 • benoemen welke archieven, databestanden etc. worden geanalyseerd en met behulp van welke methoden en technieken;
 • beargumenteren het wetenschappelijke en/of maatschappelijke belang van het onderzoek;
 • beschrijven het (beoogde) eindproduct, zoals een digitale publicatie, wetenschappelijk artikel, podcast of workshop.

Wildcard

De procedure biedt ruimte voor een wildcard: een voorstel waarin beargumenteerd wordt afgeweken van de genoemde kaders. Een mogelijke reden hiervoor is de actualiteit van een thema, zoals de betekenis van het Rampjaar 1672 voor het gebied van het huidige Noord-Brabant, gekoppeld aan het herdenkingsjaar in 2022.

Aanmelden

Heb je belangstelling voor het BHIC fellowship-programma, stuur dan vóór 1 juni 2022 jouw onderzoeksvoorstel (ca. 500 woorden), cv en een motivatiebrief naar fellowships@bhic.nl t.a.v. Thijs de Leeuw, met als onderwerp ‘Aanmelding BHIC fellowship’. Aanbevelingsbrieven zijn optioneel. Voorstellen worden ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijke selectiecommissie. Selectie en toekenning vindt plaats medio juni 2022. Aan toekenning kan een kennismakingsgesprek voorafgaan.

Vragen?

Ga voor meer informatie naar www.bhic.nl/fellowships, e-mail fellowships@bhic.nl of bel 073-6818500 (contactpersoon: Thijs de Leeuw).

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.