Historici.nl

#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed en herinneringscultuur
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu
Gepubliceerd op 31-05-2013

Publicaties toevoegen

U kunt op twee manieren publicaties toevoegen aan uw profiel:

  1. uploaden van een bestand in bibliografisch formaat
  2. handmatig toevoegen of invoeren

 

Uploaden

De snelste manier om publicaties toe te voegen is door het uploaden van een bestand. Hiervoor dient u al gebruik te maken van bibliografische software (zoals Zotero, Endnote, Bibdesk, Bookends of Sente). Exporteer de gewenste bestanden via uw programma in en importeer ze vervolgens hier.*

* de volgende bibliografische formaten worden herkend: Endnote, RIS, Bibtex. 

 

Handmatig toevoegen of invoeren

U kunt ook handmatig publicaties toevoegen of invoeren via deze pagina. U heeft dan de volgende mogelijkheden (zie ook onderstaande illustratie):

  1. toevoegen door copy-paste in RIS formaat
  2. toevoegen door copy-paste in RIS formaat
  3. opzoeken en toevoegen via  DOI
  4. handmatig invoeren: selecteer eerst een publicatietype uit het dropdown menu en vul vervolgens het formulier in.