Historici.nl

Gepubliceerd op 07-02-2017

Oudhistoricus Olivier Hekster wint Ammodo KNAW Award!

Om wetenschappelijk onderzoek in de huidige tijd een extra stimulans te geven, bundelen Ammodo en de KNAW sinds 2015 de krachten. Iedere twee jaar wordt aan acht laureaten elk een geldprijs van 300.000 euro toegekend, die de laureaat naar eigen inzicht kan besteden aan een fundamenteel wetenschappelijk onderzoeksproject. 

Dit jaar is Olivier Hekster, hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit, uitgeroepen tot één van de acht laureaten. Hekster onderzoekt de rol van imago en massacommunicatie in de machtspolitiek van de Romeinse oudheid. Op welke manieren zetten de keizers vanuit Rome de toentertijd beschikbare massamedia  (munten, inscripties, bouwwerken etc.) in om overal in hun immense rijk en in diverse lagen van de bevolking macht te verwerven en vast te houden?   

Historici.nl stelde een paar vragen over zijn onderzoek:

De Romeinen hebben heel wat verschillende keizers gekend. Richt u zich in uw onderzoek op een bepaalde dynastie of periode?
Mijn huidige onderzoek probeert juist processen te bekijken die over een hele lange periode plaatsvinden. Samen met een aantal promovendi en postdocs kijk ik hoe tradities de manieren beïnvloeden waarmee nieuwe regeersystemen worden gecommuniceerd, bestreden en geaccepteerd in veranderende samenlevingen in de periode van 50 voor Christus tot 565 na Christus. Juist door die lange periode kunnen we interessante veranderingen meenemen: het begin van de keizerlijke macht, grote culturele transformaties, en de laatste poging tot de hereniging van het Romeinse Rijk.

Welke keizers springen er voor u uit als het gaat om het gebruik van massacommunicatie?
De keizer die het best met verschillende ‘media’ wist om te gaan, was waarschijnlijk Augustus. Het lukte hem beter dan veel andere keizers om in verschillende media verschillende boodschappen over te brengen bij de verschillende bewoners van het Romeinse rijk. Keizers als Nero en Commodus lukte het wel om een heldere boodschap over te brengen, maar lijken zich te veel gericht te hebben op een beperkt aantal doelgroepen, waardoor ze bij andere groepen (met name senatoren) heel impopulair werden.

De laatste tijd is ‘fake news’ overal. Een blik op bijvoorbeeld het werk van Suetonius of Tacitus maakt al snel duidelijk dat de Romeinse keizers ook heel wat  van dit ‘fake news’ te verduren hebben gekregen. Heeft u een mooi voorbeeld van hoe een Romeinse keizer hier (bij leven) mee om probeerde te gaan?
Het mooiste voorbeeld is wat mij betreft Domitianus II (ca. 271), die zelf fake news probeert te verspreiden. Hij probeert keizer te worden van het Gallische Deelrijk, en dat lukt hem in een klein gebied voor een heel korte periode (waarschijnlijk een kwestie van weken). In die tijd laat hij munten slaan waarop ‘Concordia militum’ staat: ‘eendracht onder de soldaten’. Dat is duidelijk niet waar (anders zou hij wel succesvoller zijn geweest), maar wel de boodschap die hij naar buiten wil brengen.

Over ‘massacommunicatie’ gesproken: via welke kanalen kunnen we uw onderzoek volgen?
Vooral via traditionele media : tijdschriftpublicaties en boeken, maar ook kranten en radio:

 

Meer informatie:www.ammodo-knaw-award.org

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.