Historici.nl

Gepubliceerd op 21-07-2021

PhD-positie (full-time, 4 jaar): beeldvorming over Erasmus

Functieomschrijving

Doel van het promotieonderzoek is een analyse van de beeldvorming over Erasmus, de waarden die deze filosoof vertegenwoordigde en de wijze waarop die een rol hebben gespeeld in de toe-eigening van deze denker door de stad Rotterdam. Dit onderzoek is onderdeel van het Erasmus of Rotterdam Research Centre (ERRC) en vindt plaats in samenwerking met de Erasmuscollectie van de Bibliotheek Rotterdam.

Het onderzoek

De promovendus schrijft een dissertatie en volgt een opleiding in het PhD-programma van ESPhil. Het onderzoek vindt plaats onder begeleiding van prof. dr. Han van Ruler (hoogleraar intellectuele geschiedenis) en prof. dr. Ronald van Raak (hoogleraar Erasmiaanse waarden). Startpunt van het onderzoek is de bijzondere Erasmuscollectie in het bezit van de Bibliotheek Rotterdam.

Functie-eisen

  • Een zelfstandige werkhouding;
  • Brede wetenschappelijke interesse;
  • Een goede schrijfvaardigheid;
  • Goede analytische vaardigheden;
  • Ervaring met archiefonderzoek.

Voor dit multidisciplinaire project zoeken wij een kandidaat met een Masterdiploma in de filosofie, geschiedenis, cultuur- of literatuurwetenschappen of een andere relevante discipline.

Wat wij de kandidaat bieden

Deze vacature betreft een tijdelijke PhD-aanstelling voor vier jaar. De arbeidsomstandigheden sluiten aan bij de CAO Nederlandse Universiteiten. De beloning is in overeenstemming met deze CAO. De promovendus kan gebruik maken van alle faciliteiten van de Erasmus Universiteit. De contractperiode start op 1 november 2021 en duurt tot 31 oktober 2025. Samen met de promotoren worden een onderzoeksplan en een onderwijsplan opgesteld voor de promovendus.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1,5 jaar en zal bij goed functioneren met 2,5 jaar worden verlengd. Je salaris begint met € 2395,- bruto per maand (salarisschaal P.0, CAO NU). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

Afdeling

Het Erasmus of Rotterdam Research Centre (ERRC)

Het Erasmus of Rotterdam Research Centre (ERRC) is een nieuw onderzoeksinstituut, ingebed in het onderzoek van ESPhil, één van de twee zelfstandige wijsgerige faculteiten in Nederland. ESPhil heeft een brede en internationale oriëntatie en kent veel internationale studenten, PhD’s en medewerkers. De faculteit heeft goede contacten met universiteiten in het buitenland.

ESPhil is een aantrekkelijke omgeving voor jonge en ambitieuze wetenschappers. De promovendus neemt deel aan onderzoekscolloquia en wetenschappelijke conferenties. Het onderzoek zal in vier jaar moeten leiden tot een dissertatie. De promovendus wordt eveneens geacht voor die tijd minimaal één artikel te publiceren in een (internationaal) academisch tijdschrift.

Additionele informatie

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met prof. dr. Han van Ruler: vanruler@esphil.eur.nl

Kandidaten worden voor 1 oktober geïnformeerd of ze zijn geselecteerd voor een sollicitatiegesprek. De sollicitatiegesprekken worden gehouden op 6 oktober.

Solliciteer

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.