Historici.nl

Gepubliceerd op 26-10-2020

PhD-positie in Mediastudies: Digitale tools en (her)gebruik van audiovisuele data in de journalistieke praktijk (1 fte, 4 jaar)

De PhD-positie valt binnen het project ‘RE-FRAME: Iconisering en framing in het (her)gebruik van digitale bronnen en tools in audiovisuele journalistiek’ dat journalistieke praktijk van gebruik van audiovisuele data en digitale tools in audiovisuele journalistieke producties onderzoekt. Het project wordt uitgevoerd aan het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek aan de Universiteit Utrecht, en is onderdeel van het Cultural AI Lab dat recent gelanceerd is. Promotoren van de PhD-student zijn prof. dr. José van Dijck (UU), prof. dr. Tamara Witschge (HvA/RUG) en dr. Jasmijn Van Gorp (UU). Verder bestaat het onderzoeksteam uit Johan Oomen en Roeland Ordelman (Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid), Ruben Brave (Make Media Great Again) en Marieke van Erp (Digital Humanities Lab KNAW).

In RE-FRAME onderzoeken we het hergebruik van bronnen en de rol die deze spelen in de constructie van audiovisuele journalistieke vertellingen door middel van inhoudsanalyse en (action-based) productie-analyse. De inhoudsanalyse stelt ons in staat om inzicht te geven in hergebruik en transformaties van de data en bronnen, terwijl de productie-analyse het perspectief van de journalist onderzoekt. We gaan kijken hoe nieuwe technologieën, zoals o.a. Automatic Speech Recognition en Computer Vision die vervat zijn in de CLARIAH Media Suite, een rol kunnen spelen in het vinden en interpreteren van inhoud en in de journalistieke praktijk.

De specifieke bijdrage van RE-FRAME aan bestaand onderzoek naar de rol van journalisten binnen een veranderend media ecosysteem spitst zich dan ook toe op het verzamelen van inzichten over hergebruik, het iconiseringsproces en constructies van (narratieve) frames binnen de audiovisuele journalistiek. Hierbij onderzoeken we hoe nieuwe technologieën creativiteit kunnen stimuleren en tot meer diverse, verrijkte vertellingen kunnen leiden. Het biedt inzicht in hoe artificiële intelligentie ingezet kan worden om iconisering en narratieve frames te identificeren en alternatieve beelden te vinden, wat als basis dient voor reflectie op en toepassing van het eigen productieproces en de constructie van frames.

De volledige projectbeschrijving is op aanvraag te verkrijgen bij Jasmijn Van Gorp (j.vangorp@uu.nl).

Takenpakket:

 • opzetten en uitvoeren van onderzoek;
 • schrijven en verdedigen van een proefschrift binnen 4 jaar;
 • schrijven van (minstens) drie peer-reviewed papers ter publicatie in de eerste 3 jaar;
 • regelmatige presentatie van tussentijdse onderzoeksresultaten op workshops en conferenties;
 • co-organisatie van projectworkshops;
 • participatie in alle project-gerelateerde activiteiten, inclusief publieksgerelateerde activiteiten;
 • participatie in trainingsprogramma’s van de facultaire Graduate School en de nationale onderzoeksschool voor mediastudies RMeS;
 • onderwijsgerelateerde activiteiten (gastcolleges) in het kader van het project;

Functie-eisen

 • een Mastertitel in een relevante discipline (o.a. mediastudies, journalistiek, taalkunde, communicatiewetenschap, geschiedenis, culturele anthropologie), behaald voor de startdatum van het project;
 • bij voorkeur reeds ervaring met digitale tools, (geautomatiseerde) inhoudsanalyse en/of productie-analyse
 • excellente Nederlandse spreek-, schrijf- en presentatievaardigheden;
 • goede Engelse spreek-, schrijf- en presentatievaardigheden;
 • goed kunnen omgaan met deadlines;
 • zowel goed zelfstandig als in een team kunnen werken;
 • zeer goede communicatieve, sociale en organisatorische vaardigheden.

De PhD-positie start in principe op 1 januari 2021, maar latere startdatum (uiterlijk 1 februari 2021) is bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een tijdelijke aanstelling (1,0 fte) voor de duur van 18 maanden – bij goed functioneren – zal het contract verlengd worden met 30 maanden (4 jaar in totaal). Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.395,- en oplopend in het vierde jaar naar € 3.061,- bruto per maand (schaal P cao Nederlandse Universiteiten), bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever
Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.
Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 900 medewerkers en 6.000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega’s en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Het departement Media- en Cultuurwetenschappen kenmerkt zich door een interdisciplinaire werkomgeving waar, in een dynamische en prettige werksfeer, met een groep van enthousiaste academici onderwijs wordt gegeven en onderzoek wordt gedaan naar Theater, Dans, Film, Televisie, Muziek, Kunstbeleid, Nieuwe Media, Communicatie, Games en Gender. Hierbij is zowel het onderzoek als het onderwijs gericht op een interdisciplinaire benadering van media, performance en cultuur in het algemeen en op (historische) transformaties van media, communicatie, performance en cultuur en hun rol in de samenleving in het bijzonder.

Additionele informatie
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met: Jasmijn van Gorp (Universitair Docent), via J.vanGorp@uu.nl.

SOLLICITEER

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.