Historici.nl





#opstand
#cultuur en kunst
#politiek en bestuur
#maatschappij
#wetenschap en techniek
#oorlog en krijgsmacht
#economie en financiën
#kerk en religie
#overzeese gebieden
#erfgoed
#scheepvaart
#onderwijs
#archieven
#kolonialisme
#Tweede Wereldoorlog
#recht
#gender
#inclusiviteit
#slavernij
#natuur en milieu
Gepubliceerd op 03-03-2015

PhD position research project ‘Rhineland Exiles and the Religious Landscape of the Dutch Republic (c.1550-1618)’

VU University Amsterdam is one of the leading institutions for higher education in Europe and aims to be inspiring, innovative, and committed to societal welfare. It compromises twelve faculties and has teaching facilities for 25.000 students.
 
The Faculty of Theology is an open, dynamic and ecumenical faculty where people of various religious views (including secularists) in mutual dialogue devote themselves to high quality education and academic research as well as other associated contributions to society.  Besides offering (together with the Protestant Theological University) a BA in Theology, and BA in Religious Studies, the faculty offers masters degrees that can last one, two, or three years. The Graduate School of Theology and Religious Studies at the faculty also hosts 250 doctoral candidates. The faculty is highly international in its orientation.
 
A new six-year research project, titled “Rhineland Exiles and the Religious Landscape of the Dutch Republic (c.1550-1618)” will be housed at the Faculty of Theology at VU University Amsterdam. The goal of this research project is to analyze how the massive emigration and immigration of Reformed Protestants during the Dutch Revolt shaped the religious landscape of the early Dutch Republic.

More information.

Application
Applicants are invited to send a cover letter, along with a curriculum vitae and their master thesis, via email or post within four weeks after the appearance of this announcement to:

Vacancy number: 15047, deadline for applications: 19 March 2015

Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Godgeleerdheid
T.a.v. dhr C. Erwich, assistant managing director
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Or by email to: secretariaat.thw@vu.nl

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Terug naar de bron: de geschiedenis ontrafeld met nieuwe technologie. Dat is de missie van het Huygens ING, een onderzoeksinstituut op het gebied van geschiedenis en cultuur.