Historici.nl

Gepubliceerd op 20-12-2011

Politiegeschiedenis geboekstaafd

Met het verschijnen van twee boeken over de geschiedenis van de politie in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen (volgens de boektitel ‘Nederlands-Caribische eilanden’) is de Nederlandse politiegeschiedenis nu te boek gesteld in zeven delen. Daarmee werd ook een tien jaar durend onderzoeksproject afgesloten, dat resulteerde in vier kloeke delen over de Nederlandse politiegeschiedenis, gevolgd door een deel over Nederlands-Indië en dan nu twee delen over de West.

Beide boeken beschrijven de ontwikkeling van de politie in deze voormalige koloniën, waarbij het boek over Suriname officieel eindigt bij de onafhankelijkheid in 1975 en dat over de Antillen bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in 2010. Beide boeken werden op vrijdagmorgen 9 december j.l. in de Rolzaal op het Binnenhof aangeboden aan de ministers Donner en Opstelten, voorafgaand aan hun vertrek naar de Ministerraad.

Tijdens de presentatie van de boeken werd door beide auteurs – Ellen Klinkers voor Suriname en Aart Broek voor de Antillen – stilgestaan bij de professionalisering die volgde op de overgang van beide overzeese gebiedsdelen van een koloniale naar een autonome status. Opvallend is dat de ‘Surinamisering’ van het politieapparaat, die reeds in de jaren dertig was ingezet, wel succesvol was, terwijl een vergelijkbare ‘Antillianisering’ een probleem bleef. Het lukte de blanke politieke elite op de Antillen maar niet om nieuwe agenten te rekruteren uit de zwarte onderklasse. Hierbij werd door de aanwezige deskundigen echter ook aangetekend dat daarbij de aanzuigende werking van de raffinaderijen van Shell een belangrijke factor was. Het gevolg hiervan was dat Surinamers werden aangetrokken om de Antilliaanse politie te versterken.

Broek vertelde tijdens de forumdiscussie onder leiding van Geert Oostindie (directeur KITLV) dat de veronderstelde kloof in de Antilliaanse samenleving toch met een korrel zout moeten worden genomen. Tijdens een nachtelijke politiepatrouille samen met de dienders op Curaçao kwam hij er achter dat het allemaal toch wat genuanceerder lag dan de officiële rapporten weergeven. Participerende observatie kan dus, waar het over recente geschiedenis gaat, schriftelijke bronnen in een ander perspectief plaatsen.

Met de verschijning van de laatste twee delen, –volgens Donner een mooi kerstcadeau, –is het politiek verleden te boek gesteld, maar houdt de aandacht niet op. Eerder dit jaar werd aan de Politieacademie een lectoraat Politiegeschiedenis ingesteld, met als lector Guus Meershoek. Doel van het lectoraat is de overdracht van kennis over het politieverleden in het politieonderwijs en het verrichten van historisch onderzoek. Met andere woorden, ook in de toekomst zullen we nog meer horen over het politieverleden.

Aart G. Broek, De geschiedenis van de politie op de Nederlands-Caribische eilanden, 1839-2010. Geboeid door macht en onmacht (Amsterdam: Boom, 2011). Ellen Klinkers, De geschiedenis van politie in Suriname, 1863-1975. Van koloniale naar nationale ordehandhaving (Amsterdam: Boom, 2011). Prijs: € 24,50 per deel.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.