Historici.nl

Gepubliceerd op 19-01-2015

Prijs: Aanmelden voor de Prof. Van Winterprijs 2015

De Prof. Van Winterprijs is een tweejaarlijkse prijs voor het beste boek op het terrein van de lokale en regionale geschiedenis. De boeken moeten een bovenlocaal en wetenschappelijk karakter hebben, en zijn doorgaans proefschriften. De prijs bestaat naast de eer uit een bedrag van 3500 euro. De organisatie is in handen van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, terwijl de geldprijs ter beschikking wordt gesteld door het Prof. Van Winterfonds. De prijs is vernoemd naar prof. dr. Pieter Jan van Winter (1895-1990) en wordt uitgereikt door zijn dochter, de emeritus hoogleraar prof. dr. Johanna Maria van Winter.

U wordt van harte uitgenodigd om boeken in te zenden voor de Professor van Winterprijs 2015. Dit keer komen boeken voor bekroning in aanmerking die zijn verschenen in 2013 en 2014. Overzichtswerken met meerdere auteurs komen niet in aanmerking. De boeken dienen te worden ingezonden bij de organisator van de prijs, het Huygens instituut voor Nederlandse Geschiedenis, ter attentie van Renske Siemens, Postbus 90754, 2509 LT Den Haag, onder vermelding van `Prof. Van Winterprijs’. De inzendtermijn loopt tot 30 januari 2015. De prijsuitreiking is voorzien medio november 2015.

Meer informatie: www.vanwinterprijs.nl

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.