Historici.nl

Gepubliceerd op 06-11-2015

Prijs: Aanmelding Johanna Naberprijs 2016 geopend

In het voorjaar van 2016 wordt voor de veertiende maal de Johanna Naberprijs uitgereikt, voor de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- of gendergeschiedenis. Deze prijs wordt uitgeloofd door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). Bij de beoordeling van de scripties staan onder andere originaliteit en vernieuwing centraal: wat voegt de scriptie toe aan al bestaande literatuur? De winnaar ontvangt een bedrag van 500 euro, en krijgt de gelegenheid om een artikel te schrijven voor het tijdschrift Historica.

Hoe kun je meedoen?
Je hoeft geen historicus te zijn om mee te kunnen doen. Iedereen die aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit een afstudeerscriptie heeft geschreven op het gebied van vrouwen- of gendergeschiedenis (op masterniveau), komt in aanmerking voor deze prijs. De scriptie moet wel zijn afgerond zijn tussen 1 december 2014 en 1 december 2015. De uiterlijke inzenddatum is 5 januari 2016.

Deelnameformulier en reglement zijn op te vragen bij Atria.

Johanna W.A. Naber
De prijs is vernoemd naar Johanna Wilhelmina Antoinette Naber (1859-1941), schrijfster van talrijke historische studies en in 1935 één van de oprichtsters van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, waaruit Atria is voortgekomen.

Winnaars voorgaande jaren
Dit jaar won Laura Nys de Johanna Naberprijs 2015, met haar scriptie ‘Liefde, lijden en verzet. Emotionele (tegen)praktijken in het Rijksopvoedingsgesticht voor lastige of weerspannige meisjes te Brugge (1927-1941).’ In 2014 werd de prijs uitgereikt aan Fabian Van Wesemael, voor zijn scriptie ‘Helden in het hospitaal? Een gendergeschiedenis van de ervaring van verpleegsters en artsen in hun omgang met gewonde soldaten en lichamelijkheid tijdens de Eerste Wereldoorlog.’

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.