Historici.nl

Gepubliceerd op 14-11-2016

Prijs: Aanmelding Johanna Naberprijs 2017 geopend

In het voorjaar van 2017 wordt voor de vijftiende maal de Johanna W.A. Naberprijs uitgereikt, voor de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- of gendergeschiedenis.

De prijs wordt uitgeloofd door Atria en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). Bij de beoordeling van de scripties staan onder andere originaliteit en vernieuwing centraal: wat voegt de scriptie toe aan al bestaande literatuur? De winnaar ontvangt een bedrag van 500 euro, en krijgt de gelegenheid om een artikel te schrijven voor het tijdschrift Historica.

Hoe kun je meedoen?
Je hoeft geen historicus te zijn om mee te kunnen doen. Iedereen die aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit een afstudeerscriptie heeft geschreven op het gebied van vrouwen- of gendergeschiedenis (op masterniveau), komt in aanmerking voor deze prijs. De scriptie moet wel zijn afgerond zijn tussen 1 december 2015 en 1 december 2016. De uiterlijke inzenddatum is 3 januari 2017.

Johanna W.A. Naber
De prijs is vernoemd naar Johanna Wilhelmina Antoinette Naber (1859-1941), schrijfster van talrijke historische studies en in 1935 één van de oprichtsters van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, waaruit Atria is voortgekomen.

Winnaars voorgaande jaren
Dit jaar won Maite Karssenberg de Johanna Naberprijs 2016, met haar scriptie ‘Een onweerstaanbaar dubbelleven. De ontwikkeling van Geertruida Kapteyn-Muysken als intellectueel in Londen 1880-1900.’ In 2015 werd de prijs uitgereikt aan Laura Nys, voor haar scriptie ‘Liefde, lijden en verzet. Emotionele (tegen)praktijken in het Rijksopvoedingsgesticht voor lastige of weerspannige meisjes te Brugge (1927-1941).’

Voor het deelnameformulier en reglement zie www.atria.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.