Historici.nl

Gepubliceerd op 02-06-2015

Prijs: Ding mee naar de tweede Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs

Studenten geschiedenis kunnen opnieuw meedingen naar de Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs. De historische vereniging Vrienden van De Witt reikt samen met het weekblad Elsevier de prijs voor de tweede maal uit. De prijs gaat naar de beste universitaire geschiedenisscriptie die betrekking heeft op de Republiek der Nederlanden in de periode 1625 – 1688. De prijs heeft als doel historisch onderzoek naar dit belangrijke tijdvak te stimuleren.

In aanmerking komen zowel bachelor- als master-scripties (in het Nederlands of Engels) die vóór 1 september 2015 succesvol zijn afgerond en niet ouder zijn dan drie jaar. De scripties kunnen slechts één keer worden ingediend. Ze dienen voor 15 september 2015 digitaal als word- of pdf-document te worden gestuurd aan scriptieprijs@vriendenvandewitt.nl.

De prijs voor de beste masterscriptie bestaat uit een beeldje, een bedrag van € 1500,-, een boekenpakket, een jaarabonnement op het weekblad Elsevier en een jaar lidmaatschap van de Vereniging Vrienden van De Witt. Voor de beste bachelorscriptie geldt een aanmoedigingsprijs van € 200,- .

Een samenvatting van de winnende scriptie wordt gepubliceerd in het weekblad Elsevier en op de websites van Elsevier en van de vereniging Vrienden van De Witt. De overige genomineerde scripties ontvangen een boekenpakket.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens een speciale bijeenkomst in november.

De auteurs van de winnende scripties krijgen dan de gelegenheid hun scripties toe te lichten. Vorig jaar waren Gloria Moorman (Universiteit Leiden) en Joris Gerritse (Universiteit Leiden) prijswinnaars met resp. een scriptie over Johan Blaeu’s Italiaanse stedenatlas (1663) en over de politieke besluitvorming achter de diplomatieke missie van de Republiek (1655 – 1658) tijdens de Noordse oorlog.

Vragen over de prijs aan info@vriendenvandewitt.nl of aan Leon de Jonge, secretaris van de jury, tel. 0612317957. Nadere toelichting op www.vriendenvandewitt.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.