Historici.nl

Gepubliceerd op 11-04-2014

Prijs: Gerrit Arie Lindeboomprijs 2014. Deadline 1 juni 2014

In december 2014 hopen de Stichting Historia Medicinae en de Stichting Pieter van Foreest voor de zesde maal de G.A. Lindeboomprijs uit te reiken. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,- en wordt verleend voor zeer bijzondere verdiensten van één persoon op het terrein van de medische geschiedschrijving in de periode 2008-2013, bijvoorbeeld in de vorm van één of meer oorspronkelijke medisch-historische publicaties.

De prijs kan worden toegekend aan personen, niet ouder dan zestig jaar, die de Nederlandse nationaliteit bezitten en personen die onderzoek hebben gedaan naar de medische geschiedenis van Nederland, de voormalige Nederlandse koloniën of Nederlandstalig België. De beoordeling zal geschieden door een jury, bestaande uit prof.dr. K. van Berkel, prof.dr. O. Bleker en prof.dr. R. van Hee.

Kandidaten kunnen zich aanmelden of voorgedragen worden, bij voorkeur door twee hoogleraren. Zij worden verzocht hun publicatie(s) in drievoud en vergezeld van een curriculum vitae voor 1 juni 2014 in te zenden naar het secretariaat van de beoordelingscommissie voor de Lindeboomprijs, t.n.v.

Prof.dr. E.S. Houwaart Afdeling Metamedica/Department Health Ethics and Society Fac. Health, Medicine and Life Sciences Postbus 616 6200 MD Maastricht.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.