Historici.nl

Gepubliceerd op 26-09-2014

Prijs: Henri Pirenne Prijs 2015

In 2015 zal de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis voor de vierde keer de ‘Prijs Henri Pirenne’ toekennen. De prijs, die 2000 euro bedraagt, bekroont de auteur, ongeacht zijn of haar nationaliteit, van een al dan niet uitgegeven belangrijke editie van teksten die betrekking heeft op de geschiedenis van België en als exemplarisch wordt beschouwd. De kandidaturen  moeten ingediend worden bij het secretariaat van de KCG (guy.vanthemsche@vub.ac.be) uiterlijk op 1 juni 2015. Het volledige reglement kan geraadpleegd worden op: http://www.kcgeschiedenis.be/nl/prixAnnuels/pirenne_nl.html.

In 2015 the Royal Historical Commission will award the ‘Henri Pirenne Prize’ for the fourth time. The prize, which amounts to 2,000 euro rewards the author, regardless of nationality, for his/her substantial editing of texts, original or not, considered to be exemplary and relative to the history of Belgium. All candidacies must be submitted to the secretariat of the Royal Historical Commission (guy.vanthemsche@vub.ac.be) by 1 June 2015 at the latest. The rules and regulations can be consulted at: http://www.kcgeschiedenis.be/nl/prixAnnuels/pirenne_nl.html.

Prijzen| Boerhaave Biografie Prijs 2021
Door Redactie Historici.nl
Prijzen: Oproep Boerhaave Biografie Prijs 2015
Door Redactie Historici.nl
Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie – Margriet Fokken
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.