Historici.nl

Gepubliceerd op 09-05-2014

Prijs: Irene van Renswoude winnaar Heineken Young Scientists Award 2014

In Amsterdam heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) de namen bekend gemaakt van vijf jonge wetenschappers die dit jaar worden beloond met een Heineken Young Scientists Award. Irene van Renswoude, onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag, ontvangt de prijs voor de Historische Wetenschap 2014 voor haar onderzoek naar vrije meningsuiting in de late Oudheid en de vroege Middeleeuwen.

Irene van Renswoude is gepromoveerd op een onderzoek naar de vroege geschiedenis van het begrip vrije meningsuiting. In dit onderzoek heeft ze laten zien hoe zowel continuïteit van het klassieke vertoog als de verandering in de Christelijke context van de vroege Middeleeuwen cruciaal zijn voor ons begrip van de geschiedenis. Ze toont zich in haar boek een scherpe analyticus, uitzonderlijk belezen maar ook eigenzinnig in haar keuzes en methodisch vernieuwend. Het proefschrift is beloond met een cum laude en de bewerking ervan zal verschijnen bij Cambridge University Press.

In haar vervolgonderzoek analyseert Van Renswoude de methoden en praktijken van het debat in de vroege Middeleeuwen: de sporen van tekstkritiek, censuur en controverse in de handgeschreven boeken uit de Karolingische periode. Wederom verkent ze in hoge mate terrein dat nog niet in kaart is gebracht.  Zij is niet bang is om over de grenzen van haar vakgebied heen te kijken en behoudt toch een scherp oog voor de historische context van het materiaal waarmee ze werkt. Zo slaagt zij erin de valkuilen van anachronismen en een al te teleologische voorstelling van de geschiedenis te vermijden, terwijl ze ook uitdaagt tot nadenken over de eigen ingebakken kaders en vooronderstellingen. Dit maakt haar onderzoek inspirerend en relevant voor een groter publiek dan de historische specialisten. Zowel de publicatie van haar proefschrift als de resultaten van haar huidige onderzoek zullen nog veel impact hebben op de geschiedschrijving.

De Awards zijn een belangrijke aanmoedigingsprijs voor getalenteerde jonge onderzoekers die als voorbeeld kunnen dienen voor andere jonge onderzoekers en wetenschappers. Ze worden uitgereikt op donderdag 2 oktober 2014 tijdens een speciale zitting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Bij die gelegenheid zullen ook de grote Heinekenprijzen worden uitgereikt.

Lees meer over de Awards en over de andere vier wetenschappers die de prijs zullen ontvangen, op de site van de KNAW: Jong talent in de wetenschap bekroond met heineken young scientists awards.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.