Historici.nl

Gepubliceerd op 01-09-2014

Prijs: Pieter van Foreest wetenschapsprijs 2014

Het bestuur van de Pieter van Foreest Stichting stelt tweejaarlijks één wetenschapsprijs beschikbaar op het gebied van de medische humaniora, te weten de geschiedenis, ethiek, filosofie, antropologie en publiekscommunicatie van geneeskunde, volksgezondheid en zorg. De prijs is uitdrukkelijk bedoeld voor het stimuleren van jong talent op deze onderzoeksterreinen.

Doelgroep wetenschapsprijs 2014

Voor de prijs in 2014 komen studenten en junior onderzoekers in aanmerking die op grond van de publicatie van een masterscriptie dan wel tijdschriftartikelen in de periode 1 juni 2012 tot 1 juni 2014 getuigenis hebben gegeven van hun uitzonderlijk wetenschappelijk talent. Inzendingen dienen plaats te vinden op voordracht van een hoogleraar.

Spelregels voor de toekenning

De voordracht van genomineerden voor de prijs inclusief de inzendingen van de bijbehorende publicaties (in vijfvoud) dienen vòòr 26 september 2014 geregistreerd te zijn bij de voorzitter van de jury. De inzendingen worden beoordeeld door een jury waarin vier leden afkomstig uit de verschillende vakgebieden zitting hebben. Bij de beoordeling zal belang worden gehecht aan inhoudelijke kwaliteit én originaliteit. De jury zal een voordracht voor de toekenning van de prijs doen aan het bestuur van de Pieter van Foreest Stichting.

Samenstelling van de jury

Prof. Arko Oderwald (Literatuur & Geneeskunde, VUMC), dr. Frans Meijman (medische publiekscommunicatie, VUMC), dr. Capi Wever (KNO/medische filosofie, LUMC) en Mw. drs. Noortje Jacobs (medisch historica, prijswinnaar 2012) nemen zitting in de jury. Als voorzitter en penvoerder van de jury zal Prof. Toine Pieters vanuit het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht optreden.

Uitreiking van de prijs

De uitreiking van de hoofdprijs van 2500 euro en de twee aanmoedigingsprijzen van elk 500 euro zal plaatsvinden op 15 november 2014 tijdens het jaarlijkse symposium van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde (VFG). Het symposium zal plaatsvinden in het LUMC te Leiden.

Contactadres

Prof.dr. T. Pieters Postbus 85.170 3508 AD Utrecht e-mail: t.pieters@uu.nl

Dirk Jacob Veegens Prijs 2018
Door Redactie Historici.nl
Beurzen: Professor J.M. van Winter Stipendium 2015
Door Redactie Historici.nl
Oproep Volkskrant-IISG Scriptieprijs voor Geschiedenis 2017
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.