Historici.nl

Gepubliceerd op 14-04-2014

Prijs: Student Fabian Van Wesemael winnaar Johanna Naber Prijs 2014

Vrijdag 11 april, heeft Fabian Van Wesemael de Johanna Naber Prijs 2014 gewonnen met zijn scriptie Helden in het hospitaal? Een gendergeschiedenis van de ervaring van verpleegsters en artsen in hun omgang met gewonde soldaten en lichamelijkheid tijdens de Eerste Wereldoorlog (Vakgroep Geschiedenis, Universiteit Gent). De Johanna Naber Prijs is uitgereikt door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). Van Wesemael wint hiermee een bedrag van 500 euro, en krijgt de gelegenheid om een artikel te schrijven voor het tijdschrift Historica.

Voorzitter van de jury Mieke Aerts en Fabian Van Wesemael (© Atria)

Juryrapport
De jury is onder de indruk van de originaliteit, het indrukwekkende bronnencorpus, de grote belezenheid en de analytische kracht van de auteur. Centrale focus van de scriptie is de relatie van verpleegsters en artsen met gewonde soldaten en de rol van lichamelijkheid. “Die relatie wordt op een uiterst genuanceerde en inzichtelijke manier benaderd met oog voor de pluraliteit van identiteiten en voor de wijze waarop gender onder meer de percepties van verpleegsters kleurt […]”. Het hoofdstuk waarin de auteur het thema van de lichamelijkheid aansnijdt, bestempelt de jury als het meest vernieuwende en gedurfde hoofdstuk van de scriptie. “Hier demonstreert hij het knapst zijn grote kwaliteiten als genderhistoricus”, door de verschillende posities van artsen en verpleegsters tegenover het gewonde soldatenlichaam en de ‘ontmannelijking’ die met verminking en verwonding gepaard gingen te onderscheiden.

“Deze vernieuwende, verhelderende en uiterst solide masterscriptie is bovendien een mooi eerbetoon aan de verpleegsters en artsen die bijna honderd jaar geleden zorg verleenden aan het front”, aldus het slot van het juryrapport.

Johanna Naber Prijs
De Johanna Naber Prijs is een jaarlijkse prijs voor Nederlandstalige afstudeerscripties op het gebied van vrouwen- en/of gendergeschiedenis en is dit jaar voor de twaalfde maal uitgereikt. Elke student aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit die een afstudeerscriptie schrijft op dit gebied, kwam in aanmerking voor de prijs. De prijs is vernoemd naar Johanna Wilhelmina Antoinette Naber (1859-1941), schrijfster van talrijke historische studies. In 1935 was zij één van de oprichtsters van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, waaruit Atria is voortgekomen. Johanna Naber heeft een groot deel van haar leven gewijd aan het zichtbaar maken van vrouwen in de geschiedenis. Het doel van de prijs is om onderzoek op het gebied van vrouwengeschiedenis te bevorderen.

Voor de Johanna Naber Prijs 2014 zijn dertien scripties ingezonden. De jury bestond uit Mieke Aerts (bijzonder hoogleraar politieke geschiedenis van gender in Nederland aan de UvA), Gita Deneckere (hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit van Gent) en Ann Romeyns (winnaar Johanna Naber Prijs 2013).

Een eervolle vermelding is er voor Rose Spijkerman, voor haar scriptie Vrouwenrecht en mannenplicht. De Mannenbond voor vrouwenkiesrecht 1908-1919 (Opleiding Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam). De jury noemt haar scriptie een “pareltje van synthese en stilistische vaardigheid”.

Zowel het juryrapport als de scriptie van Fabian van Wesemael zijn digitaal beschikbaar via de website van Atria.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.