Historici.nl

Gepubliceerd op 17-04-2014

Prijs: Wiebe de Graaf, Rick Honings en Peter van Zonneveld winnaars Erik Hazelhoff Prijs 2014

De Erik Hazelhoff Prijs is een tweejaarlijkse literaire prijs met twee categorieën: de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs, toegekend aan de beste Nederlandstalige- of Engelstalige masterscriptie geschreven aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit en de Biografieprijs toegekend aan de beste Nederlandstalige Biografie.

Wiebe de Graaf wint de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs 2014

Wiebe de Graaf schreef zijn scriptie over een generatie idealisten die – na de Oorlog – botste op ‘een muur die niet van wijken wist’ en een radicale conclusie. De jury was van
oordeel dat de grote originaliteit, het intellectueel doorzettingsvermogen en de persoonlijke urf die aan de basis liggen van Taco Kuiper (1894-1945). ‘Ik ben zelf aansprakelijk
voor mijn dood’ de scriptie tot een uitzonderlijke prestatie maken. De Graaf maakt met zijn scriptie familiegeschiedenis: zijn moeder, haar moeder en ook haar grootvader – Taco Kuiper –maakten zelf een einde aan hun leven. Maar het gaat De Graaf vooral om historisch begrip. De zelfmoord van Taco hield verband met het sektarisme dat de Communistische Partij van Nederland (waarbij Taco zich ten tijde van de Spaanse Burgeroorlog had aangesloten) uitstraalde. Zij hing samen met zijn psychotechnische idealen. Zij was een intellectuele mode. Zo tilt De Graaf het verhaal van zijn familie op een hoger niveau, hij geeft het een wijder horizon – zoekend en tastend, soms ook speculatief. De stijl van de scriptie spiegelt de inhoud: hier geen zakelijkheid of elegantie, maar een intuïtieve stijl, die toch ook krachtig is. Het resultaat is een aangrijpend verhaal, dat een nieuw en verrassend inzicht biedt in de cultuur waartoe Taco Kuiper – en zovele anderen – behoorde.

Wiebe de Graaf ontving een auteurscontract (voor publicatie van de scriptie in geredigeerde vorm) bij uitgeverij Unieboek | Het Spectrum en een geldprijs van €5.000,-.

Rick Honings en Peter van Zonneveld winnen de Biografieprijs 2014

‘De gefnuikte arend’ is de bloemrijke titel van de omvangrijke biografie die Rick Honings en Peter van Zonneveld aan Willem Bilderdijk hebben gewijd. Hij had de Nederlandse Goethe kunnen zijn, maar alles zat hem tegen en het beeld van de gefnuikte arend is al meteen na zijn dood gebruikt om de tragiek van leven en perso
on aan te duiden. Hij was door een ongeluk wat gehandicapt, hij was ziekelijk van aard en had een sterke neiging tot
melancholie en zelfbeklag, zonder echt arm te zijn toch altijd in geldnood, vader van vele kinderen die bijna allemaal vroeg stierven en hij leefde in een land dat in die tijd sterk aan het verarmen was. Hij was een geleerde en een letterkundige, een dichter en een filosoof, een romanticus en een politieke balling, een echtbreker en een patiënt. Een fascinerende maar ook irriterende man, die een veel bewogen leven heeft geleid en ook veel in beweging heeft willen zetten, maar daar uiteindelijk toch niet in slaagde en dat zelf ook wist. Honings en Van Zonneveld weten hem ook bijna twee eeuwen na zijn dood tot een voor ons interessante en boeiende figuur te maken. Ze plaatsen hem ook heel goed in zijn tijd en in de filosofische en politieke stromingen van toen. Een rijk gedocumenteerde biografie die ook nog heel goed geschreven is.

Rick Honings en Peter Zonneveld ontvingen een geldprijs van €15.000,-.

De juryrapporten zijn digitaal beschikbaar via de website van de Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema Prijs.

 

 

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.