Historici.nl

Gepubliceerd op 21-10-2014

Prijzen: Aanmelding Johanna Naber Scriptieprijs 2015 geopend

In het voorjaar van 2015 wordt voor de dertiende maal de Johanna W.A. Naberprijs uitgereikt, voor de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- of gendergeschiedenis. Deze prijs wordt uitgeloofd door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). Bij de beoordeling van de scripties staan onder andere originaliteit en vernieuwing centraal: wat voegt de scriptie toe aan al bestaande literatuur? De winnaar ontvangt een bedrag van 500 euro, en krijgt de gelegenheid om een artikel te schrijven voor het tijdschrift Historica.

Hoe kun je meedoen?
Je hoeft geen historicus te zijn om mee te kunnen doen. Iedereen die aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit een afstudeerscriptie heeft geschreven op het gebied van vrouwen- of gendergeschiedenis (op masterniveau), komt in aanmerking voor deze prijs. De scriptie moet wel zijn afgerond zijn tussen 1 december 2013 en 1 december 2014. De uiterlijke inzenddatum is 6 januari 2015.

Deelnameformulier en reglement zijn op te vragen bij Atria.

Johanna W.A. Naber
De prijs is vernoemd naar Johanna Wilhelmina Antoinette Naber (1859-1941), schrijfster van talrijke historische studies en in 1935 één van de oprichtsters van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, waaruit Atria is voortgekomen.

Winnaars voorgaande jaren
Vorig jaar won Fabian Van Wesemael de Johanna Naber Prijs 2014, met zijn scriptie ‘Helden in het hospitaal? Een gendergeschiedenis van de ervaring van verpleegsters en artsen in hun omgang met gewonde soldaten en lichamelijkheid tijdens de Eerste Wereldoorlog.’  In 2013 werd de prijs uitgereikt aan Ann Romeyns, voor haar masterscriptie: ‘Het feministische geheugen. Onderzoek naar de omgang met het verleden in de tweede feministische golf in België (1970-1990)’.

 

Prijs: Aanmelding Johanna Naberprijs 2016 geopend
Door Redactie Historici.nl
Prijs: Aanmelding Johanna Naberprijs 2017 geopend
Door Redactie Historici.nl
|Aanmelding Johanna Naberprijs 2019 geopend
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.