Historici.nl

Gepubliceerd op 22-07-2014

Prijzen: Ding mee naar de Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs

De historische Vereniging Vrienden van De Witt reikt dit jaar in samenwerking met het weekblad Elsevier voor het eerst de Elsevier/Johan de Witt-scriptieprijs uit. Deze prijs gaat voortaan jaarlijks naar de beste geschiedenis-scriptie die betrekking heeft op de Republiek der Nederlanden in de periode 1625 – 1688. De prijs heeft als doel historisch onderzoek te stimuleren teneinde kennis over en inzicht in dit belangrijke tijdvak te vergroten. De scriptieprijs zal in november worden uitgereikt.

                     

Voor de prijs komen zowel bachelor- als master-scripties (in het Nederlands of Engels) in aanmerking die sinds 1 september 2012 en uiterlijk voor 1 september 2014 succesvol zijn afgerond. De scripties dienen voor 15 september 2014 elektronisch als word- of pdf-document te worden gestuurd aan scriptieprijs@vriendenvandewitt.nl.

Van de ingezonden scripties worden er maximaal 5 genomineerd, die vervolgens door een jury onder voorzitterschap van Prof. dr. R. von Friedeburg (hoogleraar vroegmoderne geschiedenis Erasmus Universiteit, Rotterdam) worden beoordeeld. De andere juryleden zijn Dr. G. de Bruin (universitair docent politieke geschiedenis Universiteit van Utrecht) en Drs. H. Wilbrink (historicus en bestuurslid Vrienden van De Witt). Drs. L. de Jonge (historicus en voorzitter wetenschappelijke werkgroep Vrienden van De Witt) treedt op als secretaris van de jury.

De prijs voor de beste scriptie bestaat uit een oorkonde, een bedrag van 1500 euro en een boekenpakket. Een deel van de winnende scriptie wordt gepubliceerd in het weekblad Elsevier en op de websites van het weekblad en van de vereniging Vrienden van De Witt. De overige genomineerde scripties ontvangen een boekenpakket. De prijsuitreiking zal plaatshebben op zaterdag 29 november 2014 te Utrecht.

Elsevier’s Uitgeversmaatschappij, opgericht in 1880, is vernoemd naar het Zuid-Nederlandse uitgeversgeslacht Elzevir. Stamvader Lodewijk Elzevir opende in 1580 een boekwinkel bij de Universiteit Leiden. Een zoon en kleinzoon werden in 1626 universiteitsdrukkers in Leiden. Het eerste nummer van Elseviers Weekblad verscheen op 27 oktober 1945.  

De historische vereniging Vrienden van De Witt is in 2005 opgericht om de herinnering aan de markante staatslieden Johan en Cornelis de Witt levend te houden en te zorgen voor waardering voor hun grote verdiensten voor de Republiek der Nederlanden bij een breed publiek. De vereniging telt 130 leden in binnen- en buitenland en is niet gelieerd aan politieke organisaties of doelstellingen. Jaarlijks organiseert de vereniging symposia, die voor een breed publiek toegankelijk zijn.

Vragen over de prijs kan men richten aan info@vriendenvandewitt.nl of aan Han Heemskerk (wetenschappelijke werkgroep Vrienden van De Witt), tel. 070-3520496. Een nadere toelichting is te vinden op www.vriendenvandewitt.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.