Historici.nl

Gepubliceerd op 10-03-2014

Prijzen: J.R. Bruijn Scriptie-prijs. Inzenden vóór 1 december 2014

De Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis reikt elke twee jaar de J.R. Bruijn-prijs uit voor de beste master-scriptie over een maritiem-historisch onderwerp.  Voor deze prijs komen scripties in aanmerking met onderwerpen uit de geschiedenis van de Nederlandse scheepvaart. Ook master-scripties uit andere disciplines dan de studie geschiedenis, maar met een duidelijk raakvlak met het onderwerp, komen in aanmerking voor bekroning. Het reglement van de J.R. Bruijnprijs vindt u hier: http://www.zeegeschiedenis.nl/page/jr_bruijn_prijs

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1000. Verder ontvangt de winnaar een oorkonde en een eenjarig lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Een ingekorte of bewerkte versie van de scriptie kan worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis.

De Vereniging heeft de prijs ingesteld om de interesse voor en het onderzoek naar de maritieme geschiedenis te stimuleren, speciaal onder aankomende wetenschappers. De prijs is vernoemd naar dr. Jaap R. Bruijn, die als docent en hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit van Leiden in een periode van bijna veertig jaar tal van studenten enthousiast heeft gemaakt voor het vak maritieme geschiedenis.

De ingezonden scripties  worden beoordeeld door een jury, bestaande uit dr. Ingrid G. Dillo, dr. Matthias van Rossum en dr. Annette de Wit. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Zeegeschiedenis in het voorjaar van 2015.

Master-scripties die kans maken op deze prijs moeten uiterlijk 1 december 2014 in drievoud in het bezit zijn van de secretaris van de jury. Studenten kunnen zich ook zelf met hun scriptie melden bij de jury. U kunt bellen of mailen voor nadere inlichtingen: 06 307 14 772 of m.van.rossum@hum.leidenuniv.nl.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.