Historici.nl

Gepubliceerd op 04-11-2014

Prijzen: Oproep Boerhaave Biografie Prijs 2015

Volgend jaar wordt voor de tweede maal de Boerhaave Biografie Prijs uitgereikt. Deze wordt ter beschikking gesteld door Museum Boerhaave te Leiden en bestaat uit een medaille met de beeltenis van Herman Boerhaave (1668-1738), een oorkonde en een geldbedrag van 2500 euro. De Boerhaave Biografieprijs wordt driejaarlijks toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Voor het eerst was dat in 2012. Kees Schuyt won toen met zijn biografie Het spoor terug: J.B. Charles/W.H. Nagel 1910-1983, uitgegeven door uitgeverij Balans in 2010.

De Boerhaave Biografie Prijs wordt verleend aan een auteur van een biografie of de uitgave van de wetenschappelijke correspondentie van een wetenschapper. Als regel wordt de Prijs toegekend aan één persoon; in uitzonderingsgevallen kan hij aan meerdere personen gezamenlijk worden toegekend, indien er sprake is van coauteurs. De Prijs wordt toegekend aan Nederlanders of aan niet-Nederlanders die het werk binnen het Koninkrijk der Nederlanden hebben verricht. De biografie mag in elke Westerse taal geschreven zijn. Auteurs kunnen niet zichzelf voordragen. Voor het overige kan iedereen een voordracht doen. De Boerhaave Biografie Prijs 2015 bekroont een publicatie verschenen in de periode 2012-2014.

De voordracht dient te bevatten:

a. de titel van het voorgedragen boek
b. een beknopt cv van de auteur(s)
c. zoveel verdere informatie als van belang kan zijn voor de toekenning van de Prijs.

De jury zal bij de beoordeling in elk geval de volgende criteria aanleggen:

a. het boek dient blijk te geven van originaliteit en betrouwbare research. Het moet een goed beeld geven van de persoon, moet goed te lezen zijn ook voor niet-ingewijden, en het moet stilistisch goed zijn.
b. het boek mag geen vertaling, geen herdruk, herziene uitgave, verkorte uitgave of een bewerking zijn van een andere uitgave.
c. het boek moet algemeen verkrijgbaar zijn, bij voorkeur bij de erkende boekhandel.
d. het boek dient voor het eerst gepubliceerd te zijn in de drie kalenderjaren voorafgaand aan het jaar van de prijsuitreiking.

Het wordt zeer op prijs gesteld indien u een of meerdere nominaties inzendt voor deze Prijs. U kunt uw nominatie(s), tot uiterlijk 1 februari 2015, richten aan de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Spaarne 17, 2011 CD te Haarlem, of per e-mail aan secretaris@khmw.nl.

Prijzen| Boerhaave Biografie Prijs 2021
Door Redactie Historici.nl
Dirk Jacob Veegens Prijs 2018
Door Redactie Historici.nl
Voordracht kandidaten voor de 7e G.A. Lindeboomprijs geopend
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.