Historici.nl

Gepubliceerd op 10-08-2016

Prijzen: Oproep Scriptieprijs Groninger Geschiedenis 2016

Word jij de eerste winnaar van de Scriptieprijs Groninger Geschiedenis?
Heeft jouw scriptie betrekking op een onderwerp uit de geschiedenis van Stad en/of provincie?

Nu steeds meer studenten het plezier van het werken met originele stukken ontdekken en het spannend vinden om te speuren in archieven, willen de Groninger Archieven hen ook meer betrekken bij het onderzoek naar de regionale geschiedenis en hen laten zien dat geschiedenis van de eigen omgeving ook een belangrijk onderzoeksthema kan zijn. Daarom organiseren de Groninger Archieven en het Huis van de Groninger Cultuur dit jaar voor het eerst de wedstrijd voor de Scriptieprijs Groninger Geschiedenis. Daarbij werken zij samen met de vereniging van geschiedenisstudenten Ubbo Emmius. De prijs bestaat uit een juryprijs en een publieksprijs.

Deze scriptiewedstrijd biedt een platform aan jonge onderzoekers. Heb jij tussen 1 september 2014 en 1 september 2016 een als voldoende beoordeelde bachelor- of masterscriptie afgerond? En is je scriptie gebaseerd op eigen onderzoek in archiefbronnen? Bekijk dan hier het reglement voor deze scriptieprijs. Hierin vind je alle informatie en zo kun je zelf nagaan of jouw scriptie voldoet aan de voorwaarden. Hier staat ook een aanmeldingsformulier.

Bij deelname dienen een aantal stukken compleet en digitaal te zijn ingeleverd.
Je inzending moet uiterlijk vrijdag 9 september 2016 in het bezit zijn van de organisatie.

Juryprijs
De jury beoordeelt alle inzendingen en stelt een shortlist op van vier genomineerden. Op vrijdag 30 september maakt de jury de vier genomineerden bekend. Deze jonge onderzoekers krijgen aandacht op de website van de Groninger Archieven. Op basis van de ingezonden scripties van de vier genomineerden bepaalt de jury de winnaar van de juryprijs.

De jury van de scriptieprijs Groninger Geschiedenis 2016 bestaat uit:

  • Douwe van der Bijl, bibliothecaris
  • Martin Hillenga, zelfstandig ondernemer en historicus
  • Jona van Keulen, hoofd Publieksactiviteiten van de Groninger Archieven
  • Pieter Sijpersma, hoofdredacteur Dagblad van het Noorden

Publieksprijs en prijsuitreiking op de Dag van de Groninger Geschiedenis (zaterdag 8 oktober)
Op de Dag van de Groninger Geschiedenis presenteren  de genomineerden hun scriptie in twee presentatieronden om 11.45 uur en 14.00 uur. De publieksprijs gaat naar de onderzoeker die de meeste stemmen van de aanwezigen krijgt.
Later die dag, voorafgaand aan de Grote Groninger Geschiedenisquiz, vindt zowel de uitreiking van de juryprijs als die van de publieksprijs plaats.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.