Historici.nl

Gepubliceerd op 22-05-2017

Prof. dr. Ben Schoenmaker nieuwe directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Prof. dr. Ben Schoenmaker (1961) is per 1 juni 2017 de nieuwe directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Hij volgt drs. Piet Kamphuis op, die met pensioen gaat. Schoenmaker is nu hoofd van de afdeling Operationele Dienstverlening van het NIMH. Hij blijft naast zijn nieuwe functie ook bijzonder hoogleraar militaire geschiedenis aan de Universiteit Leiden, een leerstoel die hij bezet sinds 2012.

Schoenmaker werkt sinds 1988 bij de militair-historische diensten van Defensie. Hij begon in zijn dienstplichttijd als Reserve Officier Academisch Gevormd (ROAG) bij de toenmalige Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, later het Instituut voor Militaire Geschiedenis. Als (senior) wetenschappelijk medewerker had hij daar een groot aandeel in diverse onderzoeksprojecten, onder andere resulterend in publicaties over de Koninklijke Landmacht in de Koude Oorlog, de bevrijding van Nederland (1944-1945), en de vredes-macht UNIFIL in Libanon (1979-1985).

Na de fusie van de militair-historische diensten van de krijgsmacht tot het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in 2005, was Schoenmaker achtereenvolgens hoofd van de afdeling Militair-Historisch Onderwijs en Doctrine en van de afdeling Operationele Dienstverlening. In deze functies was hij veelvuldig betrokken bij militair-historische beleidsadviezen, was hij verantwoordelijk voor het onderwijs binnen het NIMH en trad hij geregeld op voor radio en tv. In 2009 promoveerde hij in Leiden op de dissertatie Burgerzin en soldatengeest. De relatie tussen volk, leger en vloot 1832-1914.

www.defensie.nl

Eric Jorink benoemd tot Teylers Hoogleraar
Door Redactie Historici.nl
Lex Heerma van Voss naar Huygens ING
Door Redactie Historici.nl
Hans van Koningsbrugge hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland
Door Redactie Historici.nl
Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.