Historici.nl

Gepubliceerd op 22-02-2024

Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship – Het Scheepvaartmuseum

Het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship voorziet in een eenmalig stipendium voor het doen van maritiem-historisch onderzoek. Historische objecten spelen hierin een centrale rol en je gebruikt de collectie van Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam als vertrekpunt voor je onderzoek. Aan het fellowship is een stipendium van maximaal €4.000 inclusief reiskosten verbonden. Dit bedrag wordt uitsluitend aan jou persoonlijk verstrekt. Het fellowship staat open voor (recent of binnenkort) afgestudeerde masterstudenten. De looptijd van het fellowship is maximaal zes maanden, de vroegste startdatum is 1 september 2024. In overleg kan ook later worden begonnen aan het fellowship, tot uiterlijk 1 december 2024. De sluitingsdatum voor aanvragen is 30 april 2024.

Onderwerpen

De selectiecommissie staat open voor originele en grensverleggende onderzoeksvoorstellen. Belangrijke voorwaarde is dat de museumcollectie altijd het uitgangspunt vormt voor het onderzoek. Onderzoeksvoorstellen waarbij, naast de collectie van Het Scheepvaartmuseum, ook gebruik wordt gemaakt van collecties van andere (maritieme) musea, archieven, erfgoedinstellingen of bibliotheken worden bijzonder aangemoedigd. Kandidaten kunnen beschrijvingen van eerder uitgevoerd onderzoek vinden via de pagina ‘Onderzoek & fellowships’.
Ter voorbereiding van het onderzoeksvoorstel kan in de hele museumcollectie digitaal worden gezocht via de website van het Scheepvaartmuseum (collectie.hetscheepvaartmuseum.nl). Daarnaast wordt van harte de website Maritiem Digitaal (www.maritiemdigitaal.nl) aanbevolen. Op deze website is informatie van 23 musea met een maritieme collectie in Nederland en België te vinden. Voor inhoudelijke vragen kan per e-mail contact op worden genomen met de conservatoren (fellowships@hetscheepvaartmuseum.nl) en informatiespecialisten van het museum (bibliotheek@hetscheepvaartmuseum.nl).

Op 7 maart 2024 zal een online informatiebijeenkomst plaatsvinden (zie voor meer informatie verderop dit document, ‘Informatiebijeenkomst en vragen’).

Procedure

Je kan je uitsluitend aanmelden voor een fellowship bij Het Scheepvaartmuseum door het indienen van de volgende documenten:

 1. Een motivatiebrief;
 2. Een curriculum vitae inclusief een lijst van publicaties;
 3. Een beschrijving van je onderzoeksvoorstel (ca. 700 woorden) met hierin tenminste opgenomen:
  • Introductie van het onderwerp
  • Historiografisch kader
  • De hoofdvraag
  • Collectieonderdeel/collectieonderdelen die het uitgangspunt vormen van
  het onderzoek – met inventarisnummer(s) en een motivatie van de
  selectie
  • Relevantie en urgentie van het onderzoek
  • Plan van aanpak
  • Literatuurlijst van 10 titels (deze titels tellen niet mee in het
  woordenaantal)
 4. Een aanbevelingsbrief van een academicus die bekend is met je onderzoekswerk – los van het dossier van de kandidaat-fellow te versturen door de referent zelf.

Alle documenten moeten uiterlijk 30 april 2024 per e-mail worden verstuurd naar fellowships@hetscheepvaartmuseum.nl.

Tijdschema

 • 7 maart 2024 Online informatiebijeenkomst;
 • 30 april 2024 Sluiting inschrijving;
 • Juni 2024 Bekendmaking fellows;
 • 1 september 2024 Vroegste startdatum onderzoek.

Kandidaten kunnen worden uitgenodigd om hun voorstel mondeling nader toe te lichten.

Selectiecriteria

 • Bestudering van de collectie van Het Scheepvaartmuseum staat centraal binnen het fellowshipsprogramma. Kandidaten moeten expliciet in hun aanvraag aangeven welke objecten en/of collectie-onderdelen het uitgangspunt vormen in hun onderzoek;
 • De kandidaat weet te overtuigen van het wetenschappelijk belang van het onderzoeksvoorstel;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar wetenschappelijke capaciteiten;
 • Het onderzoeksvoorstel is uitvoerbaar in de daarvoor beschikbare periode van maximaal zes maanden.

Extra informatie en vereisten

Je onderzoeksvoorstel wordt voorgelegd aan een selectiecommissie die onder leiding staat van de hoogleraar Zeegeschiedenis van de Universiteit Leiden. De selectiecommissie adviseert vervolgens het bestuur van de Stichting Fellowships Scheepvaartmuseum.

Fellows worden verondersteld de Nederlandse taal voldoende te beheersen voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van hun onderzoek. Kandidaten zorgen zelf voor eventuele visa, huisvesting en andere praktische zaken, al kan het museum indien mogelijk hierbij assistentie bieden.

Van fellows wordt verwacht dat zij een deel van hun tijd in het museum aanwezig zijn, samenwerken met de wetenschappelijke museumstaf en bereid zijn om actief deel te nemen aan bijeenkomsten met museumconservatoren en mede-fellows. De aanwezigheid vindt plaats in overleg. Het is niet mogelijk om al het onderzoek voor dit fellowship op afstand uit te voeren. Het museum adviseert rekening te houden met een wekelijkse aanwezigheid gedurende zes maanden voor het doen van onderzoek in de collectie en het voeren van overleg (deze overleggen vinden in principe op dinsdagen en donderdagen plaats). De uitvoering van dit fellowship in een kortere periode is bespreekbaar.

De wetenschappelijke begeleiding van het onderzoek vindt plaats in nauw overleg met de museumconservatoren en met collega’s van de samenwerkende universiteiten en andere musea.

Prof. J.C.M. Warnsinck Fellows dienen ter afsluiting van hun fellowship tenminste één artikel aan te leveren en er zorg voor te dragen dat dit artikel binnen twee jaar wordt gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Verder dienen zij ter afsluiting van hun fellowship een publiekslezing te geven waarin de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. Deze lezing heeft doorgaans plaats tijdens de Fellowshipsmiddag in Het Scheepvaartmuseum in februari van het jaar volgend op aanvang van het fellowship.

In alle publicaties, lezingen en andere uitingen over het uitgevoerde onderzoek, ook na afloop van de onderzoeksperiode, wordt het fellowship altijd vermeld. Het museum ontvangt graag een exemplaar van alle publicaties en deze worden opgenomen in de bibliotheekcollectie.

Informatiebijeenkomst en vragen

Op 7 maart 2024 om 16 uur (CET) al een online informatiebijeenkomst plaatsvinden over deze oproep. Fellowshipscoördinator Suze Zijlstra zal toelichting geven op de onderzoeksmogelijkheden en de procedure. Bovendien is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Stuur een mail naar fellowships@hetscheepvaartmuseum.nl om een Teamslink te ontvangen voor deze bijeenkomst. Voor vragen over de procedure kan je ook direct contact opnemen met Suze Zijlstra, per e-mail fellowships@hetscheepvaartmuseum.nl. Het is natuurlijk mogelijk met haar een telefonische of digitale afspraak te maken om het nader te hebben over je onderzoeksideeën. Het fellowshipsprogramma van Het Scheepvaartmuseum wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Fellowships met financiële bijdragen van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst, de Directie der Oostersche Handel en Reederijen, het Admiraal van Kinsbergenfonds, de Stichting Ondersteuningsfonds NISS, Vereeniging de Prins Hendrik Stichting en de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.