Historici.nl

Gepubliceerd op 12-07-2023

Programmamanager Expertisecentrum Restitutie – NIOD

Locatie: Amsterdam
Max uren per week: 38,00
Max salaris: €5.439,00
Duur overeenkomst: 12 maanden
Solliciteer t/m: 20-08-2023

Het Expertisecentrum Restitutie (ECR) maakt onderdeel uit van het NIOD en verricht in opdracht van verschillende partijen onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar bezitsverlies van cultuurgoederen ten gevolge van het naziregime en naar restitutie. Daarnaast doet het ECR fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar roof en bezitsverlies om bij te dragen aan kennisontwikkeling en capaciteitsopbouw voor de museale sector over roof, restitutie en herkomstonderzoek onder aansturing van een senioronderzoeker. Beide taken van het ECR moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Het NIOD is op korte termijn op zoek naar een

Programmamanager ECR die het opdrachtonderzoek van de ECR plant, coördineert en begeleidt (0,8-1,0 fte)

Dit ga je doen

De Programmamanager ECR voert de regie over het opdrachtonderzoek dat wordt verricht binnen het domein Restitutievraagstukken, onderhoudt contacten met opdrachtgevers en andere partijen in het veld en geeft sturing aan het team van onderzoekers. Tevens managet de Programmamanager de onderzoeksopdrachten met speciale aandacht voor de formele procesgang en procedures. De Programmamanager is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de samenhang en consistentie van het onderzoek in opdracht.

De Programmamanager, die hiërarchisch onder het Hoofd Collecties en Diensten valt, werkt nauw samen met de Senior Onderzoeker die onder verantwoordelijkheid van Hoofd Onderzoek valt. De Programmamanager kan zich flexibel in de organisatiestructuur bewegen omdat hij/zij de organisatorisch en inhoudelijke verbinding zoekt die nodig is om het ECR te goed te laten functioneren voor het onderzoek in opdracht en het wetenschappelijk, fundamenteel, onderzoek.

De taken die je gaat uitvoeren:

 • plannen van onderzoek, waaronder het verdelen van (deel) onderzoeken onder de medewerkers van ECR en agenda-afstemming met de secretaris van de Restitutiecommissie;
 • afstemming van werkzaamheden met de senior onderzoeker Restitutie;
 • bewaken van de voortgang van het lopend claimonderzoek;
 • het voeren van de eindredactie van de door de onderzoekers opgestelde rapportages;
 • onderhouden van contacten met tal van (externe) partners waaronder de Restitutiecommissie, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als het verder ontwikkelen van contacten met partners op het terrein van koloniale roofkunst.

Dit breng je mee

 • je hebt een afgeronde WO opleiding bij voorkeur in de Humanities;
 • je laat overtuigingskracht zien bij teamleden en extern partners en heb een ondernemende instelling;
 • Je hebt een visie op teamontwikkeling;
 • Je hebt een ondersteunende en motiverende management stijl;
 • Je kunt goed samenwerken en kunt omgaan met interne en externe (ambtelijke) structuren, je communicatie is helder;
 • Je hebt, naast Nederlands, een goede beheersing van Engels (passief en actief) en het Duits (passief).

Wil je meer weten?
Neem contact op met: Victor-Jan Vos, hoofd Collecties & Diensten, via victorjan.vos@niod.knaw.nl.

Over het NIOD
Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies werd op 8 mei 1945 opgericht om met onafhankelijk onderzoek de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië in kaart te brengen. De laatste decennia is deze expertise uitgebreid tot onderzoek naar van massaal geweld en genociden in Europa en elders in de wereld. Het NIOD is een wetenschappelijk onafhankelijk en tegelijk sterk maatschappelijk georiënteerd instituut.

Naast wetenschappelijk onderzoek stelt het NIOD zijn collecties open voor zowel professionals als particulieren. Het NIOD is gevestigd in een monumentaal pand van het Rijksvastgoedbedrijf in het centrum van Amsterdam. Het beheert in huis 3 kilometer archief, een bibliotheek met 75.000 titels en een grote fotocollectie. Het NIOD telt ca. 75 medewerkers. Het is één van de 15 instituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal €3.974,00 en maximaal €5.439,00 bruto per maand bij een full time dienstverband (schaal 11 cao Nederlandse Universiteiten/KNAW) . Dit is exclusief 8% vakantiegeld, 8,3% eindejaarsuitkering, reiskostenvergoeding, internet- en thuiswerkvergoeding en pensioenopbouw bij het ABP.

De KNAW biedt haar medewerkers een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Een pakket dat voorziet in de verschillende behoeften die medewerkers afhankelijk van hun levensfase, levenswijze of loopbaanambities hebben. Zo is het mogelijk om door wekelijks twee uur per week extra te werken het aantal vakantiedagen van 29 tot 41 dagen per jaar (bij fulltime dienstverband) uit te breiden.

Voor een volledig overzicht van de arbeidsvoorwaarden wordt verwezen naar de webpagina: werken bij de KNAW.

Diversiteit & Inclusie
De KNAW acht een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen. We nodigen dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen de KNAW op deze wijze versterkt.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Klik hier om te solliciteren.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.