Historici.nl

Gepubliceerd op 05-09-2023

Projectleider Erfgoed – Provinciebestuur Limburg

Over ons:

Het Limburgse provinciebestuur wil een onmisbare en impactvolle schakel zijn tussen het lokale en het regionale niveau. Het wil het verschil maken op die domeinen waarvoor het Vlaamse niveau te veraf staat, en het gemeentelijke niveau de schaal mist.

Onroerend erfgoed is een speerpunt voor de provincie Limburg. Het vormt mee onze identiteit, het voedt onze creativiteit en het bepaalt het uitzicht van Limburg voor de Limburgers en voor toeristen.

Binnen de afdeling Erfgoed bouwt het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) een algemene werking rond onroerend erfgoed uit op het gebied van expertisedeling, participatie en educatie. Het wordt hierin bijgestaan door Monumentenwacht Limburg dat via periodieke inspecties mee instaat voor het behoud en het beheer van Limburgs erfgoed.

We zijn op zoek naar een projectleider Erfgoed. Je werkt actief mee aan de ontsluiting van het erfgoed in Limburg. Dit doe je door enerzijds het organiseren en het ondersteunen van projecten binnen de afdeling. Anderzijds ben je onmisbaar door doelgericht en efficiënt mee de workflow van het PCCE te organiseren en te begeleiden. Specifiek ben je verantwoordelijk voor het goede beheer van de Begijnhofkerk in Sint-Truiden, Unesco werelderfgoed.

Over de functie:

 • Je volgt het dagelijkse beheer en het onderhoud van de Begijnhofkerk op.
 • Je behandelt de (huur)aanvragen voor extern gebruik van de Begijnhofkerk en volgt deze op.
 • Je ondersteunt en volgt de erfgoedprojecten binnen het PCCE op.
 • Je stuurt de vrijwilligers- en de gidsenwerking van de Begijnhofkerk inhoudelijk aan en neemt gepaste acties hierrond.
 • Je organiseert eigen provinciale activiteiten in de Begijnhofkerk binnen een nieuw uit te tekenen exploitatie- en presentatiebeleid.
 • Je faciliteert het algemene informatie-, communicatie- en dossierbeheer van het PCCE.
 • Je beheert het documentatiecentrum van het PCCE (ontvangen bezoekers, aanvullen documentatiemappen, beheren inventarisatielijsten, …).
 • Je ondersteunt de communicatieacties van de afdeling Erfgoed.

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Je profiel:

 • Je beschikt over een bachelordiploma.
  • Schoolverlater: je hebt je diploma behaald op het moment van indiensttreding.
  • Buitenlands diploma: vraag je attest van gelijkwaardigheid aan via naricvlaanderen.be.
 • Troeven voor deze functie zijn:
  • affiniteit met de Limburgse erfgoedsector
  • kennis van educatieve werkmethodes en publieksgerichte werking
  • beschikken over praktische organisatieskills
  • basiskennis van Engels, Duits en Frans
  • basiskennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten.
 • Algemene toelatingsvoorwaarden op de datum van aanwerving
  • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, nationaliteit of fysieke beperking.

Ons aanbod:

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 2.883,19 euro en maximum 4.858,09 euro
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Extralegale voordelen: fietsvergoeding, maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden), aanvullende pensioenregeling en een Bokrijkabonnement voor jou en je gezinsleden

Verloop van de procedure:

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een schriftelijke proef op donderdag 5 oktober 2023
 • een mondelinge proef op woensdag 18, donderdag 19 of vrijdag 20 oktober 2023.

Je moet 50 % van de punten behalen op de geïntegreerde proef om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef. Je moet eveneens 50 % behalen op de mondelinge proef en in totaliteit 60 % van de punten behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Voor deze functie leggen we een wervingsreserve aan met een lijst van geslaagden (in rangschikking) voor een periode van 2 jaar. De wervingsreserve kan verlengd worden met periodes van één jaar, voor zover de maximale geldigheidsduur de termijn van vier jaar niet overschrijdt.

Hoe solliciteren:

Solliciteer uiterlijk 2 oktober 2023 via het online formulier. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.
Voeg bij je sollicitatie je motivatiebrief, je uitgebreide cv en een kopie van je diploma.

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je een bevestigingsmail. Heb je geen mail ontvangen? Neem dan contact op met Rita Bogaerts, vacatures@limburg.be, tel. 011 23 78 36. We raden je aan om ook je spamberichten te controleren voor verdere berichten in het kader van de procedure.

We verwachten dat deze procedure kan worden afgerond uiterlijk december 2023.

Meer weten:

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Sandro Claes, afdelingschef Erfgoed, sandro.claes@limburg.be.

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden, kun je terecht bij Kitty Messiaen, kitty.messiaen@limburg.be, tel. 011 23 78 38.

Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, kun je terecht op www.limburg.be/Limburg/provinciealswerkgever/Veel-voorkomende-vragen.

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.