Historici.nl

Gepubliceerd op 08-07-2020

Projectleider OpenJournals – Humanities Cluster KNAW

Functieomschrijving
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het behalen van projectdoelstellingen binnen de gestelde tijd én het aansturen van een multidisciplinair projectteam.

Taken

 • Aansturen van het project en het projectteam waarbij de projectleider verantwoordelijk is voor een goede en gedegen uitvoering van het project en daarover verantwoording afleggen aan directie van het KNAW Humanities Cluster en de stuurgroep over voortgang, resultaten en financiën;
 • Managen en behalen van de projectdoelstellingen rekening houdend met gestelde deadlines en beschikbare budgetten;
 • Relaties onderhouden met directie KNAW Humanities Cluster, stuurgroep en internationale adviesraad;
 • Gesprekspartner zijn voor en uitvoerder van processen met betrekking tot de ontwikkeling, bouw en oplevering van het platform, in het bijzonder voor de afdeling Digital Infrastructure;
 • Gesprekspartner zijn voor editorial entities in het algemeen en in het bijzonder met betrekking toetreden van tijdschriften tot het platform én met betrekking tot open access redactionele processen;
 • Regelmatig rapporteren over voortgang en indien nodig afwijkingen analyseren en het initiëren van corrigerende maatregelen;
 • Mede-verantwoordelijk voor de werving van tijdschriften in de geestes- en sociale wetenschappen die willen gaan publiceren op OpenJournals.nl.

FUNCTIE-EISEN

Wij zoeken een projectleider die gedegen ervaring heeft met het leiden van meerjarige projecten, inclusief de financiële beheersing en verantwoording van het project naar de directie en subsidiegever. Bij voorkeur heb je kennis van nationale en internationale ontwikkelingen in open access publiceren en ben je bekend met open source publicatie software.

Een eigen contacten-netwerk op dit vlak strekt tot de aanbeveling. Als projectleider ben je bovendien bekend met digitale uitgeefprocessen en -systemen en businessmodellen van uitgevers.

Daarnaast beschik je over:

 • goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden (Nederlands/Engels);
 • goede sociale en contactuele vaardigheden;
 • relevante projectervaring;
 • goede leidinggevende vaardigheden en gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen en belangentegenstellingen;
 • resultaatgerichte vaardigheden;
 • zelfstandige en proactieve werkhouding.

ARBEIDSVOORWAARDEN

De aanstelling bij het KNAW Humanities Cluster betreft een tijdelijk dienstverband van 24-28 uur per week, in eerste instantie voor een periode van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid kan het contract worden verlengd. De beoogde ingangsdatum is zo spoedig mogelijk. 

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring, minimaal € 3.746,- bruto per maand en maximaal € 5.127,- bruto per maand (schaal 11 CAO-Nederlandse Universiteiten) bij een 38-urige werkweek. De KNAW biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 8,3% eindejaarsuitkering, 8% vakantieuitkering, een goede pensioenregeling, 6 weken vakantie op jaarbasis en de mogelijkheid om verlofdagen te kopen/verkopen.

WERKGEVER

Humanities Cluster

Het KNAW Humanities Cluster is een samenwerkingsverband van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), het Huygens ING en het Meertens Instituut van de KNAW waarin geesteswetenschappelijk onderzoek (geschiedenis, etnologie, letterkunde, taalkunde) wordt verricht met toepassing van geavanceerde methoden, waarbij informatica een belangrijke rol speelt. Het bedrijfsbureau van het KNAW Humanities Cluster ondersteunt de drie instituten en het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in hun bedrijfsvoering.

Het KNAW Humanities Cluster speelt een voortrekkersrol in het ontwikkelen van een grootschalige nationale digitale infrastructuur voor modern geesteswetenschappelijk onderzoek. Dit is mogelijk dankzij de unieke situatie in het KNAW Humanities Cluster, waar de grootste afdeling van Digitale Infrastructuur in Europa nauw kan samenwerken met onderzoekers en datamanagers. Het KNAW Humanities Cluster staat voor innovatief en interdisciplinair onderzoek in de geesteswetenschappen en erfgoedwereld.

Vanuit de Nederlandse overheid (OCW) en wetenschappelijke instellingen (NWO, VSNU, KNAW) is een concrete doelstelling geformuleerd om na 2020, 100 procent open access voor wetenschappelijke publicaties te hebben. Daartoe ontwikkelt het Humanities Cluster, met financiële ondersteuning van NWO, een nationaal open access platform voor wetenschappelijke tijdschriften in de Geestes- en Sociale Wetenschappen. Dit platform wordt door middel van open source software  Open Journal System 3 gebouwd, dat opereert onder de naam OpenJournals.nl.

ADDITIONELE INFORMATIE

Voor nadere inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met Antia Wiersma, Directeur KNHG, kwartiermaker Project Openjournals.nl, via antia.wiersma@huygens.knaw.nl

Meer informatie? Kijk op de websites OpenJournals.nlhistorici.nl en  www.knhg.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

SOLLICITEER

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.