Historici.nl

Gepubliceerd op 10-04-2018

Projectmedewerker Watersnoodmuseum (0,8-1,0 fte)

Het Watersnoodmuseum geeft een beeld van wat er is gebeurd tijdens en na de watersnood van 1 februari 1953 en de ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid sindsdien. Het museum is in 2001 gestart in één van de vier caissons die in november 1953 zijn gebruikt voor het sluiten van het laatste gat in de dijk. In 2009 is het museum uitgebreid naar de overige drie caissons. Jaarlijks bezoeken circa 90.000 bezoekers uit binnen- en buitenland het museum, wat het tot het best bezochte museum van Zeeland maakt.

Het Watersnoodmuseum is een stichting met 135 vrijwilligers en een kleinschalige, betaalde staf. Sinds 2016 is het museum erkend als Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953.

Het Watersnoodmuseum wil de plaats zijn waar de worsteling van de mensheid met het water in beeld wordt gebracht en beleefd kan worden. Het museum focust op het menselijke drama van 1953 en geeft daarmee een beeld van al die watersnoodrampen/watersnoden die periodiek over de wereld spoelen.

Op 1 februari 2018 was het 65 jaar geleden dat de watersnoodramp van 1953 plaatsvond. Dit is herdacht met een Nationale Herdenking en uiteenlopende activiteiten. Ook heeft het museum de tentoonstelling: ‘Het Water blijft komen. Vechten tegen de vloed van morgen’ in caisson vier gerealiseerd waarmee wordt stilgestaan bij de wereldwijde waterproblematiek anno nu.

Omdat het museum een enorme ontwikkeling doormaakt en als Kenniscentrum verder ontwikkeld moet worden zijn we op zoek naar een zelfstandig opererende

Projectmedewerker

die door een flexibele houding goed kan samenwerken in een klein team binnen een vrijwilligersorganisatie.

Affiniteit met het watervraagstuk, de museale omgeving danwel kennisinstellingen is een pre. De projectmedewerker ondersteunt de directeur en operationeel manager.

De werkzaamheden:

 • het opzetten en realiseren van concrete initiatieven inzake het vormgeven en opzetten van het Kenniscentrum Watersnood 1953
 • verdere invulling geven aan de Nationale Waterdag (verhalen over water)
 • bijdrage leveren aan Europese en nationale samenwerkingsprojecten
 • uitbouwen van de Bibliotheek van Verhalen over Water, oral history-project en het Digitaal Museum (website, app, ontsluiting foto-/filmmateriaal)
 • projectwerkzaamheden van uiteenlopende aard (zoals realisering aanlegsteiger, activiteiten en evenementen, pop-up museum op locatie)

Functie-eisen:

 • HBO of WO niveau
 • ervaring dan wel affiniteit met musea en zo mogelijk watervraagstukken
 • ervaring dan wel affiniteit met kenniscentra of kennislabs en de ontwikkeling ervan
 • ervaring dan wel affiniteit met social media c.q. het ontwikkelen van publieksgerichte activiteiten
 • flexibel
 • gevoel voor humor
 • organisatietalent
 • zelfstandig kunnen werken, maar ook in staat zijn om samen te werken
 • in bezit van eigen vervoer

Honorering en arbeidsvoorwaarden:

 • indiensttreding zo spoedig mogelijk!
 • honorering nader overeen te komen
 • het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband

Informatie:
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Siemco Louwerse, directeur Watersnoodmuseum, 06 – 32 2 78 103.

Stuur je sollicitatie per e-mail (graag voor 23 april) met motivatie en curriculum vitae naar directie@watersnoodmuseum.nl.

www.watersnoodmuseum.nl

Historici.nl
Het KNHG is de grootste organisatie van professionele historici in Nederland. Het biedt een platform aan de ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel. Word lid van het KNHG.
Historici.nl
Het Huygens Instituut beoogt de Nederlandse geschiedenis en cultuur inclusiever maken. Het ontsluit historische bronnen en literaire teksten en ontwikkelt innovatieve methoden, tools en duurzame digitale infrastructuur.